alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Alabama Hurricane Sally

DR-4563-AL
Alabama

Peryòd Ensidan: Sep 14, 2020 - Sep 16, 2020

Dat Deklarasyon: Sep 20, 2020


Now Closed: Period to Apply for Disaster Assistance

alert - warning

The last day for individuals and families to apply for assistance after this disaster has passed. You are no longer able to begin a new claim.

To check the status on a previously submitted claim, visit DisasterAssistance.gov.

Mwen Aplike pou Asistans. Kisa ki Pwochen Etap la?

W ap resevwa notis lèt FEMA yo swa pa lapòs U.S. swa pa korespodans eletwonik. Ou kab bezwen verifye idantite w oswa fè yon enspeksyon kay lan. Y ap fè tout enspeksyon yo pa telefòn akoz COVID-19 epi bezwen pou pwoteje sekirite ak sante fòs travay ak sivivan nou yo.

Bwochi “Èd apre yon Dezas”

Tradwi nan 27 lang, bwochi “Èd Apre yon Dezas” se yon zouti ki kab pataje ak kominote w pou ede moun konprann tip asistans FEMA ki disponib pou sipòte endividi yo ak fanmi yo retabli apre yon dezas.

Telechaje bwochi yo

Volontè ak Donasyon

Retablisman kapab dire plizyè ane apre yon dezas. Gen anpil fason pou ede tankou fè donasyon lajan kach, atik nesesè, oswa tan ou. Aprann plis sou kouman pou ede moun ki nan bezwen.

Fè Biznis ak FEMA

Si w enterese founi sèvis peye avè pwodwi pou sinistre yo, vizite paj nou sou Kouman pou fè Biznis avèk FEMA pou w ka demare.


Resous Lokal

Nouvèl & Laprès Lokal

Vizite paj Nouvèl & Laprès pou jwenn aktyalite, fich ransèyman, nòt laprès, ak lòt resous miltimedya.

Local Resources Custom Text

Popular Resources

Visit the Alabama state page for more localized information.

Applying For Assistance

The registration period for homeowners and renters has ended in Baldwin, Mobile and Escambia counties.

Check the status of your application or update your contact information in one of the following ways: online at DisasterAssistance.gov or by phone 800-621-3362.

Persons who are deaf, hard of hearing or have a speech disability and use a TTY may call 800-462-7585. Multi-lingual operators are available. The toll-free lines are open daily 6 a.m. to midnight (Central Time).

Determination Letter

Read the determination letter carefully to identify the reason for being declared ineligible.

Determination/Appeals | Myth/Facts

"Help After a Disaster" Brochures

Translated into 27 languages, the "Help After a Disaster" brochure is a tool that can be shared in your community to help people understand the types of FEMA Individual Assistance support that may be available in disaster recovery.

Download Brochures

U.S. Small Business Administration

The U.S. Small Business Administration (SBA) has created a Virtual Disaster Loan Outreach Center to help homeowners and renters. Representatives are available to assist business owners and individuals to answer questions about SBA’s disaster loan program.

Additional SBA Loan Info

How To Help

Voluntary

Recovery will take many years after a disaster. Cash is the best way to help those in need.

Find a reputable organization through the National Voluntary Organizations Active in a Disaster (NVOAD) website.

Doing Business With FEMA

If you are interested in providing paid services and goods for Hurricane Laura relief, follow the steps on our Doing Business with FEMA page to get started.


Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lojman (Housing Assistance - HA) - Dola ki Apwouve $71,670,679.44
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $24,877,133.15
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $96,547,812.59
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 22779
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $173,052,201.90
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $63,196,646.93
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $258,021,448.91
Asistans pou Atenye Malè Pandye Montan
Pogram Sibvansyon pou Atenye Malè Pandye (Hazard Mitigation Grant Program - HMGP) - Dola Akòde $592,009.00