U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Louisiana Hurricane Laura

DR-4559-LA
Louisiana

Peryòd Ensidan: Aug 22, 2020 - Aug 27, 2020

Dat Deklarasyon: Aug 28, 2020


Resous Lokal

Nouvèl & Laprès Lokal

Vizite paj Nouvèl & Laprès pou jwenn aktyalite, fich ransèyman, nòt laprès, ak lòt resous miltimedya.


Ekzijans Finansman yo

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lojman (Housing Assistance - HA) - Dola ki Apwouve $164,069,540.53
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $67,397,614.19
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $231,467,154.72
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 75881
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $197,890,332.06
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $2,493,790.50
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $201,415,035.15
Asistans pou Atenye Malè Pandye Montan
Pogram Sibvansyon pou Atenye Malè Pandye (Hazard Mitigation Grant Program - HMGP) - Dola Akòde $0.00
Last updated May 8, 2021