U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Louisiana Hurricane Laura

DR-4559-LA
Louisiana

Peryòd Ensidan: Aug 22, 2020 - Aug 27, 2020

Dat Deklarasyon: Aug 28, 2020


Resous Lokal

Nouvèl & Laprès Lokal

Vizite paj Nouvèl & Laprès pou jwenn aktyalite, fich ransèyman, nòt laprès, ak lòt resous miltimedya.


Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lojman (Housing Assistance - HA) - Dola ki Apwouve $165,020,507.67
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $67,550,450.38
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $232,570,958.05
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 75931
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $326,275,873.97
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $5,765,882.92
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $338,138,370.64
Asistans pou Atenye Malè Pandye Montan
Pogram Sibvansyon pou Atenye Malè Pandye (Hazard Mitigation Grant Program - HMGP) - Dola Akòde $0.00
Dènye mizajou Jen 19, 2021