U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

California Wildfires

DR-4558-CA
California

Peryòd Ensidan: Aug 14, 2020 - Sep 26, 2020

Dat Deklarasyon: Aug 22, 2020Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lojman (Housing Assistance - HA) - Dola ki Apwouve $17,787,251.19
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $4,781,936.98
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $22,569,188.17
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 2896
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $255,462,020.51
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $11,590,560.87
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $271,689,829.92
Asistans pou Atenye Malè Pandye Montan
Pogram Sibvansyon pou Atenye Malè Pandye (Hazard Mitigation Grant Program - HMGP) - Dola Akòde $525,528.69