U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

Missouri Severe Storms, Tornadoes, Straight-line Winds, And Flooding

DR-4552-MO
Missouri

Peryòd Ensidan: May 3, 2020 - May 4, 2020

Dat Deklarasyon: Jul 9, 2020

world globe

Gade paj lanObligasyon Finansman

Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $541,967.44
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $6,055,617.97
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $7,450,859.09
Asistans pou Atenye Malè Pandye Montan
Pogram Sibvansyon pou Atenye Malè Pandye (Hazard Mitigation Grant Program - HMGP) - Dola Akòde $1,323,552.87