U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

Michigan Severe Storms and Flooding

DR-4547-MI
Michigan

Peryòd Ensidan: May 16, 2020 - May 22, 2020

Dat Deklarasyon: Jul 9, 2020

world globe

Gade paj lan


Resous Lokal

Nouvèl & Laprès Lokal

Vizite paj Nouvèl & Laprès pou jwenn aktyalite, fich ransèyman, nòt laprès, ak lòt resous miltimedya.

FEMA Mitigation Resources

For information on the resources available for mitigation measures, e-mail FEMA-R5-Mitigation-Resources@fema.dhs.gov.

For questions on flood insurance, visit FloodSmart.gov or call the Flood Mapping and Insurance Exchange (FMIX) at 877-336-2627.

 


Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lojman (Housing Assistance - HA) - Dola ki Apwouve $28,967,119.53
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $1,480,014.51
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $30,447,134.04
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 2766
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $6,570,519.57
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $6,558,853.76
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $14,427,662.33