U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

South Dakota Covid-19 Pandemic

DR-4527-SD
South Dakota

Peryòd Ensidan: Jan 20, 2020 and continuing.

Dat Deklarasyon: Apr 5, 2020

world globe

Gade paj lan


Resous Lokal

Nouvèl & Laprès Lokal

Vizite paj Nouvèl & Laprès pou jwenn aktyalite, fich ransèyman, nòt laprès, ak lòt resous miltimedya.


Ekzijans Finansman yo

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $270,682.35
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $270,682.35
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 34
Asistans Piblik Montan
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $0.00
Asistans pou Atenye Malè Pandye Montan
Pogram Sibvansyon pou Atenye Malè Pandye (Hazard Mitigation Grant Program - HMGP) - Dola Akòde $0.00