alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Delaware Covid-19 Pandemic

DR-4526-DE
Delaware

Peryòd Ensidan: Jan 20, 2020 and continuing.

Dat Deklarasyon: Apr 5, 2020


Èd pou Endividi ak Fanmi yo Apre yon Dezas

alert - warning

Si w gen asirans, ou dwe depoze yon reklamasyon avèk konpayi asirans ou imedyatman. Asistans FEMA pa kab ede avèk pèt asirans deja kouvri.

Aplike pou Asistans Dezas

Fason pi rapid pou aplike se sou DisasterAssistance.gov. Ou ka aplike tou lè w rele nan 1-800-621-3362 (TTY 1-800-462-7585) oswa nan FEMA mobile app.

Aprann pwosesis aplikasyon an.

Jwenn Èd Imedya

Jwenn èd pou bezwen FEMA pa otorize bay. Cheke ak otorite jesyon ijans lokal ou, voluntary agencies oswa rele dialing your local 2-1-1.

Yo Te Di W Rele Administrasyon Pou Ti Biznis - Small Business Administration

U.S. Small Business Administration (SBA) Administrasyon pou Ti Biznis te tabli yon Sant Vityèl Pou Sansibilize sou Èd Dezas pou pwopriyete kay, lokatè, ak pwopriyete biznis pou reponn kesyon sou pogram prè SBA a, eksplike pwosesis aplikasyon an epi ede chak moun ranpli aplikasyon prè elektwonik yo.

Sant Biznis Vityèl & Sant Vityèl pou Sansibilize sou Èd Dezas
Lendi - Vandredi | 9 a.m. - 6 p.m. |  FOCWAssistance@sba.gov |  (916) 735-1500

See more about SBA loans.

Mwen Aplike pou Asistans. Kisa ki Pwochen Etap la?

Ou pral resevwa lèt notifikasyon FEMA swa pa lapòs Etazini oswa sou fòm korespondans elektwonik k ap eksplike ou pwochen etap yo. Si ou te rapòte pandan pwosesis aplikasyon an ou te gen domaj epi ou pa kapab viv nan adrès kay prensipal ou, yon enspektè pral kontakte ou nan telefòn pou pran randevou avèk ou pou yon enspeksyon Enspeksyon FEMA nan kay yo fèt fas-a-fas; men, si ou gen enkyetid akòz ensètitid pèmanan pou COVID-19, ou kapab mande pou nou fè enspeksyon an san nou pa antre lakay ou.

Jwenn plis enfòmasyon sou etap yo apre ou aplike.

Bwochi “Èd apre yon Dezas”

Tradwi nan 27 lang, bwochi “Èd Apre yon Dezas” se yon zouti ki kab pataje ak kominote w pou ede moun konprann tip asistans FEMA ki disponib pou sipòte endividi yo ak fanmi yo retabli apre yon dezas.

Telechaje bwochi yo.


Resous Lokal

Nouvèl & Laprès Lokal

Vizite paj Nouvèl & Laprès pou jwenn aktyalite, fich ransèyman, nòt laprès, ak lòt resous miltimedya.

Local Resources Custom Text

PUBLIC NOTICE

MAJOR DISASTER DECLARATION

FEMA-4526-DR-DE

June 11, 2020

The Federal Emergency Management Agency (“FEMA”) within the U.S. Department of Homeland Security is giving public notice of its intent to reimburse eligible applicants for emergency protective measures taken to protect public health and safety as a result of the Coronavirus Disease 2019 (“COVID-19”) beginning on January 20, 2020 and continuing.  FEMA is also giving public notice that, in some cases, it may provide financial assistance for activities that may affect historic properties, may be located in or affect wetland areas or the 100-year floodplain, and/or may involve critical actions within the 500-year floodplain.

  1. Public Notice – Major Disaster Declaration and Overview of Authorized Assistance

The President declared on April 5, 2020 that a major disaster exists within the State of Delaware pursuant to the Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act, Pub. L. No. 93-288 (1974) (codified as amended at 42 U.S.C. § 5121 et seq.) (“Stafford Act”) as a result of COVID-19 beginning on January 20, 2020 and continuing.  FEMA has administratively numbered the declaration for the State of Delaware as FEMA-4256-DR-DE.  Under this declaration, FEMA will provide financial and/or direct assistance to the State of Delaware under Category B of the Public Assistance Program as authorized by Section 403 of the Stafford Act.  Eligible emergency protective measures taken to respond to the COVID-19 disaster at the direction or guidance of public health officials may be reimbursed under Public Assistance Category B.  State and local government entities and certain private nonprofit organizations throughout the entire State of Delaware are eligible to apply for Public Assistance. 

  1. Public Notice – Assistance for Activities Located in or that Affect Wetlands Areas or Floodplains or that Affect Historic Properties

Some of the activities for which FEMA provides assistance under Public Assistance Category B may affect historic properties, may be located in or affect wetland areas or the 100-year floodplain, and/or may involve critical actions within the 500-year floodplain.  In those cases, FEMA must comply with Executive Order 11988, Floodplain Management; Executive Order 11990, Protection of Wetlands; the National Historic Preservation Act of 1966, 54 U.S.C. § 300101 et seq.) (“NHPA”); and the implementing regulations at 44 C.F.R. pt. 9 (Floodplain Management and Protection of Wetlands) and 36 C.F.R. pt. 800 (Protection of Historic Properties).  The executive orders, NHPA, and/or regulations require FEMA to provide public notice for certain activities as part of approving the award of assistance for specific Public Assistance Category B projects. 

  1. Federal Actions in or Affecting Floodplains and Wetlands

Executive Orders 11988 and 11990 require that all federal actions (including federal awards of financial assistance) in or affecting the floodplain or wetlands be reviewed for alternatives to avoid adverse effects and incompatible developments in those areas.  The regulations at 44 C.F.R. pt. 9 set forth the FEMA policy, procedure, and responsibilities for implementing the Executive Orders.  Certain actions are totally excluded from being covered by 44 C.F.R. pt. 9, such as certain emergency protective measures necessary to save lives and protect property and public health.

For those actions not excluded from 44 C.F.R. pt. 9, FEMA will identify and evaluate practicable alternatives to carrying out a proposed action that impacts or is impacted by wetlands or floodplain and use social, economic, historic, environmental, legal, and safety factors when analyzing the practicability of the alternatives.  Where there is no practicable alternative, FEMA will undertake a detailed review to determine what measures can be taken to minimize potential harm to lives and risk from flooding, the potential adverse impacts the action may have on others, and the potential adverse impact the action may have on floodplain and wetland values.  The public is invited to participate in the process of identifying alternatives and analyzing their impacts.  Other Public Assistance projects will undergo more detailed review, including an evaluation of practicable alternatives and FEMA may publish subsequent public notices regarding such projects as necessary as more information becomes available.

  1. Federal Actions Affecting Historic Properties

Section 106 of the NHPA requires FEMA to consider the effects of its activities (known as “undertakings”) on any historic property and to afford the Advisory Council on Historic Preservation an opportunity to comment on such projects before the expenditure of any federal funds.  A Public Assistance Category B project is an “undertaking” for the purposes of the NHPA and a historic property is any property that is included in, or eligible for inclusion in, the National Register of Historic Places.  For historic properties that will not be adversely affected by FEMA’s undertaking, this will be the only public notice.  It will also be the only public notice if the work is an immediate rescue and salvage operation to preserve life and property (36 C.F.R. § 800.12(d)) or falls within the list of programmatic allowances set forth in the Programmatic Agreement among FEMA, the Delaware State Historic Preservation Officer, and the Delaware Department of Safety and Homeland Security.  FEMA may, for other projects, provide additional public notices if a proposed FEMA undertaking would adversely affect a historic property. 

  1. Further Information or Comment

This will be the only public notice regarding the actions described above for which FEMA may provide assistance under the Public Assistance Program.  Interested persons may obtain information about these actions or a specific project by writing to the following:

Federal Emergency Management Agency

ATTN: FEMA-4526-DR-DE

615 Chestnut Street, 6th floor

Philadelphia, PA 19106-4404

FEMA-R3-EHP-PublicComment@fema.dhs.gov

 

All comments concerning this public notice must be submitted in writing to FEMA within 15 days of its publication.


Kouman pou Ede

Volontè ak Donasyon

Retablisman kapab dire plizyè ane apre yon dezas. Gen anpil fason pou ede tankou fè donasyon lajan kach, atik nesesè, oswa tan ou. Aprann plis sou kouman pou ede moun ki nan bezwen.

Fè Biznis ak FEMA

Si w enterese founi sèvis peye avè pwodwi pou sinistre yo, vizite paj nou sou Kouman pou fè Biznis avèk FEMA pou w ka demare.


Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $8,408,760.89
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $8,408,760.89
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 1297
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $212,053,868.76
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $224,788,285.85