alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Indiana Covid-19 Pandemic

DR-4515-IN
alert - warning

Peryòd ensidan COVID-19 la te fini 11 Me 2023. FEMA ap kontinye bay fasistans fineray jiska 30 septanm 2025, pou moun ki pèdi moun ki chè pouyo akòz pandemi sa a.

Indiana

Peryòd Ensidan: Jan 31, 2020 - May 11, 2023

Dat Deklarasyon: Apr 3, 2020

Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $75,951,711.23
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $75,951,711.23
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 10963
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $134,690,925.41
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $136,442,736.70
Asistans pou Atenye Malè Pandye Montan
Pogram Sibvansyon pou Atenye Malè Pandye (Hazard Mitigation Grant Program - HMGP) - Dola Akòde $10,067,107.69

Lis Sant Rekiperasyon pou Dezas (DRC)

Nothing to show.