U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

Indiana Covid-19 Pandemic

DR-4515-IN
Indiana

Peryòd Ensidan: Jan 31, 2020 and continuing.

Dat Deklarasyon: Apr 3, 2020

world globe

Gade paj lanObligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $23,386,872.41
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $23,386,872.41
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 3313
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $39,626,021.55
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $41,208,709.82