alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Nouvèl & Laprès: Dezas 4513

Nòt Laprès & Fich Enfòmasyon

6

FEMA te angaje yon lòt $33.5 milyon dola pou Zile Vyèj Ameriken yo pou ranbouse teritwa a pou sèvis medikal ijans pandan pandemi COVID-19 la.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
ST. CROIX, U.S. Virgin Islands – Van ak lapli toubiyon kòm yon siklòn Kategori 2 apwoche zile a epi moun yo ap evakye soti nan otobis Transpò Virgin Islands (VITRAN) epi apwoche nan Sant Rekreyasyon D.C. Canegata pou chèche abri. Anpil nan moun ki evakye yo epwize, avèk fanmi pwòch yo kite dèyè.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
ST. CROIX, Zil Vyèj Ameriken – Patnè federal ak teritoryal yo konsantre sou deplasman pasyan yo nan yon anviwònman pandemik pandan yon repetisyon egzèsis konseptyèl nan kòmansman mwa sa a nan etablisman medikal Governor Juan F. Luis Hospital & Medical Center ki nan Christiansted. Patisipan nan egzèsis la te egzamine deplasman ak kontwòl pasyan ki ospitalize sou teritwa a pandan yo mete aksan sou sekirite.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
ST. CROIX, U.S. Virgin Islands – Pandemi COVID-19 te pote anpil lapenn akablan pou anpil fanmi. Nan nivo sa, FEMA ap ede soulaje estrès finansye ak chaj maladi kowonaviris te koze.
illustration of page of paper Nòt Laprès |

ST. CROIX, U.S. Virgin Islands -- Efò nan tout yon kominote te abouti a 155 dòz vaksen COVID-19 ki te administre nan Klinik Morris de Castro nan Cruz Bay nan jounen samdi, 20 mas. Presizyon nan lojistik ant patnè federal ak teritoryal yo te garanti dòz vaksen yo te travèse Pillsbury Sound lan depi Red Hook nan St. Thomas jiska St. John epi te rive nan bra yo.     

illustration of page of paper Nòt Laprès |

PDFs, Grafik & Miltimedya

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Pa gen ankenn fichye ki klase nan lang sa a sou dezas sa a.