alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Commonwealth of the Northern Mariana Islands Covid-19 Pandemic

DR-4511-MP
alert - warning

Peryòd ensidan COVID-19 la te fini 11 Me 2023. FEMA ap kontinye bay fasistans fineray jiska 30 septanm 2025, pou moun ki pèdi moun ki chè pouyo akòz pandemi sa a.

Commonwealth of the Northern Mariana Islands

Peryòd Ensidan: Jan 20, 2020 - May 11, 2023

Dat Deklarasyon: Apr 1, 2020

Resous Lokal

Local Information

Nouvèl & Laprès Lokal

Vizite paj Nouvèl & Laprès pou jwenn aktyalite, fich ransèyman, nòt laprès, ak lòt resous miltimedya.

Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $113,742.88
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $113,742.88
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 21
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $121,208,528.75
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $126,019,088.29

Lis Sant Rekiperasyon pou Dezas (DRC)

Nothing to show.