alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Georgia Covid-19 Pandemic

DR-4501-GA
Georgia

Peryòd Ensidan: Jan 20, 2020 - May 11, 2023

Dat Deklarasyon: Mar 29, 2020Resous Lokal

Nouvèl & Laprès Lokal

Vizite paj Nouvèl & Laprès pou jwenn aktyalite, fich ransèyman, nòt laprès, ak lòt resous miltimedya.

Local Resources Custom Text

How You Can Get Vaccinated

CDC’s recommendations are based on those of the Advisory Committee on Immunization Practices, an independent panel of medical and health experts

The Mercedes-Benz Stadium Community Vaccination Center is now closed. To find a provider near you:

? Search http://vaccines.gov ? Text your ZIP code to 438829 GETVAX) in English or 822862 (VACUNA) in Spanish ? Call 1-800-232-0233 for assistance in English, Spanish, and 150+ other languages.

Learn more: https://www.fema.gov/disasters/coronavirus/vaccine-support

 

Ensuring Equitable Vaccine Access

FEMA is committed to ensuring every person who wants a vaccine gets one. We are supporting the state by providing equipment, funding and personnel to vaccination centers.  Civil Rights | Equity

 

Funeral Assistance

COVID-19 funeral grants can help with funeral services and interment or cremation.

You may qualify if:

  1. You are a U.S. citizen, non-citizen national, or qualified alien who paid for funeral expenses after January 20, 2020.
  2. The funeral expenses are for an individual whose death in the United States, U.S. territories or the District of Columbia, were likely the result of COVID-19.

Funeral Assistance Line

Call 844-684-6333 (TTY: 800-462-7585) to apply for assistance Monday – Friday from 9 a.m. to 9 p.m. Eastern Time.

Multilingual services are available. The assistance line can help applicants in nearly 40 languages.  

Find additional facts at https://www.fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-assistance/faq

 

Rumor Control

To distinguish fact from rumor regarding the response to the COVID-19 pandemic, visit Coronavirus Rumor Control.

 


Kouman pou Ede

Benevola ak Donasyon

Rekiperasyon an ka pran plizyè ane apre yon dezas. Gen anpil fason pou ede tankou bay donasyon kach, bay bagay moun bezwen oswa bay tan w. Aprann plis sou fason pou ede moun ki nan bezwen yo.

Pa al deplwaye pwòp tèt ou nan zòn dezas yo. Òganizasyon de konfyans nan zòn ki afekte yo konnen ki kote yo bezwen volontè yo. Travay ak yon òganizasyon ki etabli pou asire w ke ou gen sekirite apwopriye, fòmasyon ak konpetans ki nesesè pou reponn.

Ajans Lyezon Volontè FEMA (Voluntary Agency Liaisons, VALs)  bati relasyon ak kowòdone efò ak òganizasyon volontè, ki baze sou lafwa ak òganizasyon kominotè ki aktif lè gen katastwòf.

Fè Biznis ak FEMA

Si w enterese bay sèvis ak machandiz peye pou sekou pou katastwòf, vizite paj Fè Biznis ak FEMA nou an pou kòmanse.

Si ou posede yon biznis ki enplike nan retire debri epi ou swete patisipe nan efò netwayaj nan zòn ki afekte yo, tanpri kontakte gouvènman lokal la nan zòn ki afekte yo pou ofri sèvis ou yo.


Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $123,623,062.63
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $123,623,062.63
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 17985
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $205,667,411.13
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $211,217,840.44
Asistans pou Atenye Malè Pandye Montan
Pogram Sibvansyon pou Atenye Malè Pandye (Hazard Mitigation Grant Program - HMGP) - Dola Akòde $1,028,437.10