U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

Illinois Covid-19 Pandemic

DR-4489-IL
Illinois

Peryòd Ensidan: Jan 20, 2020 and continuing.

Dat Deklarasyon: Mar 26, 2020

world globe

Gade paj lan


Resous Lokal


Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $60,843,663.37
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $60,843,663.37
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 8943
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $705,792,800.18
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $707,166,960.87