U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

Wisconsin Severe Winter Storm and Flooding

DR-4477-WI
Wisconsin

Peryòd Ensidan: Jan 10, 2020 - Jan 12, 2020

Dat Deklarasyon: Mar 11, 2020

world globe

Gade paj lan


Resous Lokal


Obligasyon Finansman

Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $227,918.31
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $3,412,138.92
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $4,488,217.45
Asistans pou Atenye Malè Pandye Montan
Pogram Sibvansyon pou Atenye Malè Pandye (Hazard Mitigation Grant Program - HMGP) - Dola Akòde $524,042.89