U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

South Dakota Severe Winter Storm, Snowstorm, and Flooding

DR-4440-SD
South Dakota

Peryòd Ensidan: Mar 13, 2019 - Apr 26, 2019

Dat Deklarasyon: Jun 7, 2019

world globe

Gade paj lan


Resous Lokal

Nouvèl & Laprès Lokal

Vizite paj Nouvèl & Laprès pou jwenn aktyalite, fich ransèyman, nòt laprès, ak lòt resous miltimedya.

Additional Languages:

Español               

Tiếng Việt     

简体中文 

Deutsch 


Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lojman (Housing Assistance - HA) - Dola ki Apwouve $1,777,702.80
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $376,875.04
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $2,154,577.84
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 919
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $5,360,272.43
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $49,240,373.37
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $56,249,965.62
Asistans pou Atenye Malè Pandye Montan
Pogram Sibvansyon pou Atenye Malè Pandye (Hazard Mitigation Grant Program - HMGP) - Dola Akòde $9,113,128.96