alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Pueblo of Picuris Covid-19

EM-3500
alert - warning

Peryòd ensidan COVID-19 la te fini 11 Me 2023. FEMA ap kontinye bay fasistans fineray jiska 30 septanm 2025, pou moun ki pèdi moun ki chè pouyo akòz pandemi sa a.

New Mexico

Peryòd Ensidan: Jan 20, 2020 - May 11, 2023

Dat Deklarasyon: Mar 13, 2020

Obligasyon Finansman

If and when financial assistance is approved for this disaster, it will be displayed here. Information is updated every hour.