U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

Texas Explosion

EM-3363-TX
Texas

Peryòd Ensidan: Apr 17, 2013 - Apr 20, 2013

Dat Deklarasyon: Apr 19, 2013

world globe

Gade paj lan


Resous Lokal

Nouvèl & Laprès Lokal

Vizite paj Nouvèl & Laprès pou jwenn aktyalite, fich ransèyman, nòt laprès, ak lòt resous miltimedya.


Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lojman (Housing Assistance - HA) - Dola ki Apwouve $368,377.93
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $540,181.30
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $908,559.23
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 244
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $3,877,551.87
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $4,019,821.87