Main Content

California Keene Fire Complex (FM-2970)

Ensidan Peryòd: September 10, 2011 - December 31, 1969
Fire Management Assistance Declaration te deklare sou September 11, 2011

Asistans Finanacial

Asistans endividyèl - Dollars Approved

Si ak lè se moun lajan asistans apwouve pou dezas sa a, li yo pral parèt isit la. Enfòmasyon se mete ajou chak 24 èdtan.

Asistans Piblik - Dollars Approved

$2,987,859.48

Total Sibvansyon Asistans Piblik - Dollars Obligated✝

$13,531.76

Travay Ijans (Kategori A-B) - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Fon disponib nan Eta a atravè transfè elektwonik yo revizyon final FEMA ak apwobasyon nan pwojè Asistans Piblik.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-07-08 13:00

Related Links

Last Updated: 2011-09-12 04:00