Main Content

Utah Machine Gun Fire (FM-2859)

Ensidan Peryòd: September 19, 2010 - December 31, 1969
Fire Management Assistance Declaration te deklare sou September 19, 2010

Asistans Finanacial

Asistans endividyèl - Dollars Approved

Si ak lè se moun lajan asistans apwouve pou dezas sa a, li yo pral parèt isit la. Enfòmasyon se mete ajou chak 24 èdtan.

Asistans Piblik - Dollars Approved

$1,370,624.50

Total Sibvansyon Asistans Piblik - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Fon disponib nan Eta a atravè transfè elektwonik yo revizyon final FEMA ak apwobasyon nan pwojè Asistans Piblik.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-07-08 12:59

Related Links

Last Updated: 2010-09-20 04:00