Main Content

Texas Caddo II Fire (FM-2143)

Ensidan Peryòd: March 14, 1996
Fire Management Assistance Declaration te deklare sou March 14, 1996

Asistans Finanacial

Asistans endividyèl - Dollars Approved

Si ak lè se moun lajan asistans apwouve pou dezas sa a, li yo pral parèt isit la. Enfòmasyon se mete ajou chak 24 èdtan.

Asistans Piblik - Dollars Approved

$10,542.00

Total Sibvansyon Asistans Piblik - Dollars Obligated✝

$10,542.00

Travay Ijans (Kategori A-B) - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Fon disponib nan Eta a atravè transfè elektwonik yo revizyon final FEMA ak apwobasyon nan pwojè Asistans Piblik.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-09-19 10:40

Related Links

Last Updated: 2003-02-02 05:00