Main Content

Georgia Severe Storms and Tornadoes (DR-1271)

Ensidan Peryòd: April 15, 1999
Major Disaster Declaration te deklare sou April 20, 1999

Asistans Finanacial

Asistans endividyèl - Dollars Approved

Si ak lè se moun lajan asistans apwouve pou dezas sa a, li yo pral parèt isit la. Enfòmasyon se mete ajou chak 24 èdtan.

Asistans Piblik - Dollars Approved

$1,868,757.98

Total Sibvansyon Asistans Piblik - Dollars Obligated✝

$1,691,960.54

Travay Ijans (Kategori A-B) - Dollars Obligated✝

$176,797.44

Pèmanan Travay (Kategori C-G) - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Fon disponib nan Eta a atravè transfè elektwonik yo revizyon final FEMA ak apwobasyon nan pwojè Asistans Piblik.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-12-22 05:00

Related Links

Last Updated: 2005-03-20 05:00