Main Content

Deklarasyon Katastwòf pou COVID-19


Disaster declaration icon

Angle

Nan dat 13 mas 2020, Prezidan Trump deklare yon ijans nasyonal konfòmeman ak Seksyon 501(b) nan lwa Stafford la pou gouvènè yo pa oblije fè demann pou deklarasyon ijans endividyèl.

Tout 50 eta yo, Distri Columbia, 5 teritwa yo, ak 1 tribi jwenn apwobasyon pou deklarasyon gwo katastwòf pou ede yo avèk bezwen adisyonèl yo idantifye anba deklarasyon ijans nasyonal pou COVID-19 la. Anplisdesa, 32 tribi ap travay dirèkteman avèk FEMA anba deklarasyon ijans lan.

Rejyon 1 (ME, CT, RI, VT, NH, MA)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for State of Vermont (English) (Spanish)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for State of New Hampshire (English) (Spanish)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for the State of Maine (English) (Spanish)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for the State of Rhode Island (English ) (Spanish)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for Connecticut (English ) (Spanish )

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for Massachusetts (English ) (Spanish )

Rejyon 2 (NY, NJ, PR, USVI)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for U.S. Virgin Islands (English) (Spanish)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for Commonwealth of Puerto Rico (English ) (Spanish )

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for New Jersey (English ) (Spanish )

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for New York (English ) (Spanish )

Rejyon 3 (MD, DC, PA, VA, DE, WV)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for Delaware (English) (Spanish)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for State of West Virginia (English) (Spanish)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for Virginia (English) (Spanish)

 • President Donald J. Trump Approves Major Pennsylvania Disaster Declaration (English) (Spanish)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for District of Columbia ( English ) (Spanish )

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for Maryland (English ) (Spanish )

Rejyon 4 (SC, FL, NC, KY, GA, AL, TN, MS)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for Seminole Tribe of Florida (English) (Spanish)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for Mississippi (English) (Spanish)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for the State of Tennessee (English) (Spanish)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for Alabama (English ) (Spanish )

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for Georgia (English ) ( Spanish )

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for Kentucky ( English ) ( Spanish )

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for North Carolina ( English ) ( Spanish )

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for Florida ( English ) ( Spanish )

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for South Carolina ( English ) ( Spanish )

Rejyon 5 (IL, MI, OH, MN, WI, IN)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for Minnesota (English) (Spanish)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for the State of Indiana (English) (Spanish)

 • President Donald J. Trump Approves Wisconsin Major Disaster Declaration (English) (Spanish)

 • President Donald J. Trump Approves Major Ohio Disaster Declaration (English) (Spanish)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for Michigan ( English ) (Spanish )

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for Illinois ( English ) (Spanish )

Rejyon 6 (LA, TX, AR, OK, NM)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for Oklahoma (English) (Spanish)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for New Mexico (English)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for State of Arkansas (English) (Spanish)

 • President Donald J. Trump Approve Major Disaster Declaration for Texas ( English ) ( Spanish )

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for Louisiana ( English ) ( Spanish )

Rejyon 7 (IA, KS, MO, NE)

 • President Donald J. Trump Approves Nebraska Major Disaster Declaration (English) (Spanish)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for Kansas ( English ) ( Spanish )

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for Missouri ( English ) ( Spanish )

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for Iowa ( English ) ( Spanish )

Rejyon 8 (CO, UT, WY, MT, ND, SD)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for the State of Wyoming (English) (Spanish)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for South Dakota (English) (Spanish)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for Utah (English) (Spanish)

 • President Donald J. Trump Approves Major North Dakota Disaster Declaration (English) (Spanish)

 • President Donald J. Trump Approves Major Montana Disaster Declaration (English) (Spanish)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for Colorado ( English ) ( Spanish )

Rejyon 9 (CA, NV, AZ, Hawaii, Pacific Islands)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for America Samoa (English) (Spanish)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for Arizona (English) (Spanish)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for Nevada (English) (Spanish)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for Northern Mariana Islands (English) (Spanish)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for Hawaii (English) (Spanish)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for Guam (English ) (Spanish )

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for California (English ) (Spanish )

Rejyon 10 (OR, WA, ID, AK)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for the State of Alaska (English) (Spanish)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for the State of Idaho (English) (Spanish)

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for Oregon (English ) (Spanish )

 • President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for Washington (English ) (Spanish )

Last Updated: 
06/02/2020 - 17:43