alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Region 6

Environmental Planning and Historic Preservation

Risk Map

Determining Available Flood Hazard Information

Base Level Engineering Tools and Resources

Virtual Flood Risk Open House

Mitigation Guides

Leadership

Contact Us

News

FEMA Region 6 office, located in Denton, Texas oversees federal emergency management for 68 Tribal Nations and the following states:

Environmental Planning and Historic Preservation

Potential impacts to the environment and cultural resources must be considered when a community applies for FEMA funding through Public AssistanceHazard Mitigation Assistance and Preparedness Grants.

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP)

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP) is a national FEMA program that works with states, tribes, territories and local communities to evaluate and better understand their current flood risk, as well as the actions that can be taken to mitigate and become more resilient against future risk.

Determining Available Flood Hazard Information

The Available Flood Hazard Information (AFHI) tables are produced quarterly and may be issued intermediately in response to a Federal Disaster Declaration. AFHI tables allow access to all available flood hazard information within the FEMA flood mapping program, allowing communities, state, and federal entities access to all available data.

Base Level Engineering (BLE) Tools and Resources

We have resources to assist communities for the local review and incorporation of Base Level Engineering datasets in their floodplain management activities. These tools connect up with BLE data available, free-of-charge, on the interactive on-line portal, known as the Estimated Base Flood Elevation (estBFE) Viewer.

View All Base Level Engineering Resources

Virtual Flood Risk Open House

Updating flood maps can be a multi-year effort and providing community review of the maps before they go effective is an important part of the process. FEMA works with communities to provide information and resources online to view the Preliminary Flood Insurance Rate Maps. It’s important for property owners to understand options if they need to consider flood insurance, or if they disagree with the maps.

When face-to-face meetings are not always possible, a Virtual Flood Risk Open House can provide many of the same resources and a link to FEMA’s Flood Map Changes Viewer.

Go to the Community Members’ Guide

Mitigation Guides

Mitigation Funding Resource Guides provide state, territory, and local officials with a wide range of potential funding resources including grants, loans, technical assistance and in-kind services from multiple stakeholders.

View All Mitigation Funding Resource Guides

Leadership

Tony Robinson

Tony Robinson
Regional Administrator

Read Tony Robinson Bio

Leadership Region 6 - Moises Dugan

Moises Dugan
Deputy Regional Administrator

Read Moises Dugan Bio

Contact Us

Regional News and Information

Gen inondasyon sanzatann lè anpil lapli tonbe twò vit epi pandan twòp tan pou tè a absòbe tout dlo sa yo. Rezidan Louisiana yo abitye ak loray. Men, si youn nan selil loray sa yo vin kanpe sou tèt yon zòn epi li lage yon gwo kantite lapli pandan plizyè èdtan, sa kapab lakoz yon seri inondasyon danjere ki fèt sanzatann ki menase lavi moun ak byen yo.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon | October 27, 2022
Van siklòn yo ka fè materyèl jaden yo tounen misil ki ka kraze fenèt ak pòt yo. Pifò domaj pwopriyete siklòn lakòz yo rive apre tanpèt van an, lè lapli antre nan estrikti yo atravè fenèt, pòt kraze, ak ouvèti nan do kay la.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon | Jen 14, 2022
Èske ou menm oswa yon manm nan fanmi ou gen yon andikap, oswa nan yon kondisyon ki mande yon aranjman espesyal? Pwofite tan ki genyen anvan yon siklòn pou ou planifye ki jan ou pral retire kò ou san danje.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon | Jen 10, 2022
Lè gen menas siklòn, moun ki aje yo kapab ap fè fas ak lòt risk. Lè gen yon ijans, yo rankontre plis pwoblèm pase anpil lòt moun: yo izole, yo pa ka deplase jan yo vle epi yo gen pwoblèm medikal. Moun ki pi aje yo ka diminye risk yo pou pwòp tèt yo, lè yo prepare yo pou siklòn ansanm ak lòt ijans anvan yo rive.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon | Jen 8, 2022
BATON ROUGE, La. – Jou yo long, Gòlf Meksik la ak Oseyan Atlantik la ap chofe, epi sezon siklòn nan rive yon lòt fwa ankò. Tande nouvèl sa a sèlman ka lakòz gwo estrès, sitou si ou te viv yon katastwòf anvan sa. Pou konbat estrès, pran mezi kounye a menm. Chak mezi pozitif ou pran, sa ka ede w santi w pi byen epi gen plis kontwòl.
illustration of page of paper Nòt Laprès | Jen 2, 2022