alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Blog

Apre yon katastwòf, ou ka santi w dekouraje epi ou pa sèten sou fason pou w kontinye avanse. Chemen ki ka ede w reprann ou a ka fè w panike, men ou pa poukont ou. Li enpòtan pou w mande èd pou w rive franchi chak etap nan pwosesis la. Youn nan pi bon kote pou jwenn èd dirèk se nan yon Sant pou Retablisman apre Katastwòf (Disaster Recovery Center, DRC).

illustration of page of paper

Plizyè milyon Ameriken atravè peyi a te afekte pa dezas, soti nan Alaska rive Pòtoriko, soti nan Florid rive nan South Carolina. FEMA pa ralanti pandan l ap kontinye reponn epi ede sivivan katastwòf yo.

illustration of page of paper