Press Releases

Search by Date
Enter date range to search between
Stanovnici grada St. Louis-a, okrugu St. Louis-a i okrugu St. Charles-a koji su bili direktno pogođeni poplavama od 25. do 28. jula imaju samo tri dana da se prijave za FEMA pomoć u slučaju katastrofe, prije isteka krajnjeg roka 7. novembra.
illustration of page of paper
Centar za oporavak od katastrofe u Ranken Technical College, St. Louis-u biće zatvoren u ponedjeljak, 7. novembra u 17 sati.
illustration of page of paper
Stanovnike grada St. Louisa, okruga St. Louisa i okruga St. Charles-a imaju još samo jedna sedmica da se prijave za FEMA pomoć u slučaju katastrofe, prije isteku roka na 7. novembra.
illustration of page of paper
Centar za oporavak od katastrofe u University City se trajno zatvara u srijedu, 2. novembra u 17 sati.
illustration of page of paper
Stanovnike grada St. Louisa, okruga St. Louisa i okruga St. Charles-a imaju još samo dvije sedmice da se prijave za FEMA pomoć u slučaju katastrofe, prije isteku roka 7. novembra.
illustration of page of paper
Do sada ja odobreno više od 101,2 miliona dolara državne i savezne pomoći za stanovnike grada St. Louisa, okruga St. Louisa i okruga St. Charles-a koji su bili pogođeni poplavama od 25. do 28. jula. Oko 200 osoba od savezni organima iz cijele zemlje ostaje na terenu u Missouriju da pomaže u oporavku od poplava.
illustration of page of paper
Centar za oporavak od katastrofe u okrugu St. Louis zatvorit će u utorak, 18. oktobra, i biće ponovo otvoren u srijedu, 19. oktobra u 8 sati. Centar biće trajno zatvoren u petak, 21. oktobra u 17 sati.
illustration of page of paper
FEMA pruža besplatne informacije o tome kako učvrstiti i obezbijediti vas dom – bez obzira na to da li je bio oštećen u poplavama ovog ljeta ili ne.
illustration of page of paper
Centar za oporavak od katastrofe u okrugu St. Louis-a biće zatvoren u srijedu, 12. oktobra u 18 sati. Na istoj lokaciji, u četvrtak, 13. oktobra u 9 sati biće otvoren centar za terenska pomoć za odobravanje kredita (DLOC), na Američke administracije za mala preduzeća (U.S. Small Business Administration, SBA).
illustration of page of paper
Svi centri za oporavak od katastrofe biće zatvorena ponedeljak, oktobar 10, povodom Dana Kolumba/dan autohtonih naroda (Columbus/Indigenous Peoples’ Day) i biće ponovo otvorena u utorak, 11. oktobra u 8 sati.
illustration of page of paper