alert - warning

This page has not been translated into Hebrew. Visit the Hebrew page for resources in that language.

Salt River Pima - Maricopa Indian Community Severe Storms

DR-4668
Arizona

תקופת האירוע: יולי 17, 2022 - יולי 18, 2022

תאריך ההצהרה: ספט' 2, 2022


הסתיימה: התקופה להגשת בקשה לסיוע בעקבות אסו

alert - warning

חלף היום האחרון בו יחידים ומשפחות יכלו להגיש בקשה לסיוע בעקבות אסון זה. אינך יכול עוד לפתוח בתביעה חדשה.

כדי לבדוק את הסטטוס של תביעה שהוגשה בעבר, בקר בכתובתDisasterAssistance.gov.

הגשתי בקשה לסיוע. מה הלאה?

תקבל מכתבי הודעה מ FEMA בדואר האמריקאי או בהתכתבות אלקטרונית. ייתכן שתצטרך לאמת את זהותך או לעבור ביקורת המבנה. עקב COVID-19 והצורך להגן על הבטיחות והבריאות של הניצולים ושל כוח העבודה שלנו, כל הבדיקות תתבצענה בטלפון.

עלוני "סיוע לאחר אסון"

עלון "סיוע לאחר אסון", אשר תורגם ל-27 שפות, הינו כלי אותו תוכל לשתף בקהילה שלך כדי לעזור לאנשים להבין את סוגי הסיוע של FEMA שעשויים להיות זמינים לתמיכה ביחידים ובמשפחות בהתאוששות מאסון.

הורד חוברות

להתנדב ולתרום

שיקום עשוי להימשך שנים רבות לאחר אסון. ישנן דרכים רבות לעזור, כגון תרומת כסף מזומן, חפצים שנחוצים או את הזמן שלך. מידע נוסף על כיצד ניתן לסייע לזקוקים לעזרה

עושים עסקים עם FEMA

אם אתה מעוניין לספק שירותים וסחורות בתשלום לסיוע באסונות , בקר ב דף לעשות עסקים FEMA עם כדי להתחיל.מחויבויות למימון

סיוע פרטני Amount
Total Housing Assistance (HA) - Dollars Approved $624,097.43
Total Other Needs Assistance (ONA) - Dollars Approved $90,790.73
Total Individual & Households Program Dollars Approved $714,888.16
Individual Assistance Applications Approved 79
סיוע ציבורי Amount
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $139,952.80
Total Public Assistance Grants Dollars Obligated $139,952.80