Main Content

.מאריכה את תוכנית 'סיוע במגורים זמניים' בניו יורק FEMA

Release date: 
07/05/2013
Release Number: 
229

ניו יורק – לבקשתה של מדינת ניו יורק, אישרה הסוכנות הפדרלית לניהול מצבי אסון הארכה של 30 יום לתוכנית 'סיוע במגורים זמניים' (תוכנית TSA) , שמאפשרת לניצולי הוריקן סנדי זכאים, שאינם יכולים לשוב לבתיהם, להתגורר במלונות משתתפים.

תאריך היציאה של תוכנית TSA נדחה ל-6 באוגוסט, 2013. FEMA תתקשר לזכאים להארכה החדשה כדי להודיע להם על תאריך היציאה החדש.

תוכנית הסיוע במגורים זמניים מאפשרת לניצולי הוריקן סנדי הזכאים שבתיהם ניזוקו באופן חמור או נהרסו לגור במלון לפרק זמן קצוב. עלות החדר משולמת ישירות למלון על-ידי FEMA.

הארכה אושרה כדי לסייע לפונים שעודם זכאים לתוכנית להמשיך לשהות במלונות בזמן ש-FEMA ושותפיה המקומיים והמדיניים פועלים למציאת פתרונות דיור ארוכי טווח. נבחנת המשך זכאותם של כל הפונים ל-TSA ששוהים כיום בבתי מלון.

FEMA ממשיכה לעבוד בתיאום עם שותפיה שהינם סוכנויות מדינה, סוכנויות מקומיות ושבטיות וסוכנויות וולונטריות כדי לסייע לפונים באמצעות תוכניות סיוע ובדיקה מקיפה של מצבי הפונים כדי למצוא ולהעביר אותם לדיור זמני או ארוך-טווח מתאים יותר.

לקבלת מידע נוסף על התאוששות מאסון של ניו יורק, בקרו בכתובות www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy ו- www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
01/03/2018 - 13:47