Federal Emergency Management Agency

יותרעוזר לניו יורק לבנות מחדש בצורה בטוחה וחכמה FEMA צוות הערכת הגורמים המקלים של

Main Content
Release date: 
05/09/2013

מחלקה לעניינים פנימיים, הוריקן סנדי ניו יורק FEMA

בעקבות האסון, חשוב לקהילות לא רק לבנות מחדש, אלא לבנות מחדש בצורה בטוחה וחכמה יותר. בסוכנות

מסייע לקהילות לשקם בצורה חכמה יותר. המטרות (MAT) הפדרלית לניהול החירום, צוות הערכת גורמים מקלים

העיקריות הן לבדוק את המבנים והתשתיות, לבצע ניתוחים הנדסיים כדי לקבוע סיבות לכישלון והצלחת מבניים,

ולהמליץ על פעולות שממשלות מקומית, המדינה, ענף הבנייה וארגוני קוד בנייה יכולים לנקוט כדי להפחית את הנזקים

העתידיים ולהגן על חייהם ונכסיהם באזורי סיכון.

משתמש בגישת קונסנסוס FEMA, MAT במטה (FIMA) ממוקם בבניין המדעים של ביטוח השיטפונות האמריקאי

של שני מומחים לנושאים מהסקטור הציבורי והתעשיה הפרטית על מנת לקבוע ממצאים והמלצות עיקריים לבנייה

בעקבות אסונות גדולים.

הוגשו המלצות למדינת ניו יורק ולחוקי הבנייה בעיר ניו יורק כדי לחזק את ההוראות ,MAT בהתבסס על עבודת

העמידות הקשורות לאסון שיטפון בקודים אלה. יש כבר אינטראקציה נרחבת עם יוזמות של משרד ראש העיר ניו

יורק, כולל מתן המלצות למשרד השיכון על שחזור אפשרויות להפחתה ביוזמת סנדי לשיקום ועמידות.

ומומחי מדע הבניין עוזרים במידע למאמצי ההתאוששות בטווח הקצר והארוך ומשפיעות על MAT ביחד, עבודת

החלטות שיקום עכשיו ובעתיד. מאמצים אלה תומכים ישירות בדגש על בנייה מחדש שהיא עמידת אסון ולחוקי בנייה

FIMA ו FEMA שנמצאו בתכניות אסטרטגיות

בעוד הוריקן סנדי הרסה אזורי חוף ברחבי העיר ניו יורק, זה לא השפיע על כל המבנים והתשתיות באותה מידה. חלק

Langone Medical לבנייה חכמה מחדש היא לבדוק מה עובד ומה לא. לדוגמה,בקומפלקס MAT מהגישה של

. במרכז הרפואי של אוניברסיטת ניו יורק יש שבעה בניינים, שנבנו בזמנים שונים מ 1940 - עד 1997 Center

היה בתפעול באופן מלא לאחר חודשים. כבניין החדש ביותר , הוא ,Skirball בעקבות הוריקן סנדי, רק אחד, בניין

היה היחיד שנבנה ללא מרתף, כלומר ציוד השירות שלו היה מאוחסן מעל לקו ההצפה.

ישמשו כדי לעזור MAT בעבודה עם שותפים מקומים, מדינתיים ופדרליים ואלא מהמגזר הפרטי, הממצאים של

להקים קודים משופרים בנייה וכמידת אסון, תקנים, עיצובים, שיטות, חומרים ושיטות עבודה מומלצות לבנייה חדשה

ותיקון שלאחר אסון והתאוששות.

מחפש ב: MAT , בניו יורק

• בנייני מגורים לאורך החוף של העיר ניו יורק ולונג איילנד

• גורדי שחקים במנהטן

• בתי חולים בעיר ניו יורק ולונג איילנד

• המשטרה, מערכת כיבוי אש, ההצלה, בנייני עירייה וביתי ספר בניו יורק ולונג איילנד

• מתקנים אחרים קריטיים כגון תחנות מעבר ותחנות דלק במנהטן ורבעים אחרים

מורכבת מתתי צוותי, כל אחד עם דגש מיוחד: חופים; בתי חולים ותשתיות קריטיות MAT , כדי להשיג את מטרתה

אחרות; רבי קומות, משטרה, כיבוי אש, בתי ספר, ובניינים הסטוריים. בכל אחד חברים מבעלי עניין שונים וסוכנויות,

המכון הלאומי לתקנים וטכנולוגיה, עלות גדלה של ציות, האיגוד הלאומי של בוני בית, מחלקת שיכון ,FEMA כולל

והפיתוח העירוני של ארה"ב, נציגי התעשייה והשכלה גבוהה ומומחים בנושאים לאומים.

והמלצות לבנייה חדשה והשבחה על ידי טכנולוגיה MAT הפחתת סיכון מוצלחת תלויה בחלקה ביישום של ממצאי

FEMA . ישימה עם ממשלות מקומית, המדינה והמגזר הפרטי ושיתוף מידע. שיתוף זה של מידע הוא קריטי לתהליך

מפיץ את המידע בהרחבה באמצעות מגוון רחב של אמצעי תקשורת, ובכלל זה:

• וד" חMAT תויפצתה תא זכרי רשא ,תונקסמה , תריקח לש תוצלמההוMAT קרוי וינב . לש האלמ המישר תוחודMAT FEMA תבותכב הנימז םינורחאה :0TUfema.gov/fema-mitigation-assessment-team-reportsU0T

• מדריכים טכניים, דפי עובדות ומדריכים להתרעות ולהתאוששות

• משאבי אינטרנט

• סדנאות והדרכות

ישמשו כדי לעזור MAT בעבודה עם שותפים מקומים, מדינתיים ופדרליים ואלה מהמגזר הפרטי, הממצאים של

להקים קודים משופרים בבנייה ובמידות אסון, תקנים, עיצובים, שיטות, חומרים ושיטות עבודה מומלצות לבנייה

חדשה ותיקון שלאחר אסון והתאוששות.

ידנס ןקירוה לש םיבאשמו םיעדמ ןיינב תויוליעפל , ב רקב אנא 0TUfema.gov/building-science/hurricane-sandy-building-science-activities-resources .

ףסונ עדימ תלבקל , רתאל שגMAT לש ןיינבה יעדמFEMA תינכת 0TUfema.gov/mitigation-assessment-team-programU0T .

א לש עדמה ןיינב יבגל תופסונ תולאש ךל שי םFEMA , ל שג אנאFEMA ב תוצופנ תולאש יעדמ ןיינב 0TUfema.gov/building-scienceU0T

Last Updated: 
05/10/2013 - 08:34
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top