Main Content

Texas

Ngôi nhà của gia đình Rosenberg cho kỳ nghỉ - và được chuẩn bị sẵn sàng cho những cơn bão trong tương lai

AUSTIN, Texas Mt bà m khu vc Houston đang chia s câu chuyn phc hi Cơn bão Harvey ca mình trong mùa l này, cùng vi tm quan trng ca vic luôn chun b cho cá

Una familia de Rosenberg está en casa para los días festivos – y preparada para huracanes en el futuro

AUSTIN, Texas – Durante estos días festivos, una madre de la región de Houston está compartiendo su historia de recuperación por el Huracán Harvey, además de la importancia de la preparación perpetua para inundaciones.

 

Rosenberg family home for the holidays – and prepared for future hurricanes

AUSTIN, Texas – A Houston-area mom is sharing her Hurricane Harvey recovery story this holiday season, along with the importance of always being prepared for flood events.

 

FEMA awards $1.5 million to Orange County to elevate 12 flood-damaged homes

AUSTIN, Texas – FEMA has awarded $1.5 million to Orange County, through the Texas Division of Emergency Management, to fund the elevation of 12 flood-prone homes, impacted by Hurricane Harvey, as part of FEMAs Hazard Mitigation Grant Program (HMGP).

 

Federal grant funding will provide 75% of the cost of this project, and a local match will provide 25%.

 

Các biện pháp giảm thiểu giúp Thành phố Dickinson tăng khả năng phục hồi sau Cơn bão Harvey

AUSTIN, Texas Thành ph Dickinson s được hưởng li t mt s ci tiến gim thiu như mt phn các công đon sa cha ca chương trình Tr Giúp Công (PA) c

Las medidas de mitigación ayuda a Dickinson a aumentar su resistencia después de Harvey

AUSTIN, Texas La ciudad de Dickinson se beneficiará de varias mejoras de mitigación como parte de las reparaciones que realiza con la ayuda del programa de Asistencia Pública (PA, por sus siglas en inglés) de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) después del huracán Harvey.

 

Cuatro proyectos de PA cuentan con medidas de mitigación adjuntas:

Mitigation measures help Dickinson increase resiliency after Harvey

AUSTIN, Texas The City of Dickinson will benefit from several mitigation improvements as a part of its FEMA Public Assistance (PA) repairs following Hurricane Harvey.

 

Four PA projects have mitigation measures attached:

FEMA在当地的房屋装修商店免费提供重建建议

德克萨斯州奥斯汀市 - 受热带风暴伊梅尔达(Imelda)所带来的严重风暴和洪水影响的灾难幸存者可以从129日(星期一)至1214日(星期六)前往凯蒂(Katy)、休斯敦(Houston)和斯普林(Spring)的当地家居装修用品商店获取灾难缓解专家提供的重建提示。

FEMA Cung cấp các Gợi ý Tái thiết Miễn phí tại các Cửa hàng Bán đồ Cải tạo Nhà Ở Địa phương

AUSTIN, Texas – Những nạn nhân của thảm họa bị ảnh hưởng bởi những cơn bão và lũ lụt nghiêm trọng từ Bão Nhiệt đới Imelda có thể tới các cửa hàng bán đồ cải tạo nhà ở địa phương tại Katy, Houston và Spring từ Thứ Hai, 9 Tháng 12, đến Thứ Bảy, 14 Tháng 12, để nhận các gợi ý tái thiết từ các chuyên gia xử lý giảm thiểu ảnh hưởng.