Main Content

South Dakota

Repair, Rebuilding Advice Available in Sioux Falls and Yankton

SIOUX FALLS, SD – FEMA mitigation and flood insurance specialists will be at Menards in Sioux Falls and Yankton next week to offer advice and tips to property owners on how to repair storm damage while rebuilding their properties and making them able to withstand future storms.

Deadline to Register for Federal Disaster Assistance Approaching

SIOUX FALLS, SD – The deadline for residents with damage from the September severe storms, tornadoes and flooding to register with the Federal Emergency Management Agency is Friday, January 31, 2020.

Since the Nov. 18 declaration, more than $12.2 million in federal disaster assistance has been provided to eligible applicants in 12 counties and two reservations, including more than $4.6 million in FEMA grant funding and over $7.6 million in SBA disaster loans.

Repair, Rebuilding Advice Available in Sioux Falls and Mitchell

SIOUX FALLS, SD – FEMA mitigation and flood insurance specialists will be at Menards in Sioux Falls and Mitchell next week to offer advice and tips on how to repair storm damage and rebuild safer and stronger.

South Dakota Disaster Recovery Centers to Close, But Help Still Available

SIOUX FALLS, SD— All of the remaining Disaster Recovery Centers (DRCs) in South Dakota are scheduled to permanently close at the end of this week. The deadline for registration is January 31, 2020.

The centers in Alexandria, Mitchell and Madison will close Friday, Jan. 17 at 6 p.m.

The center in Plankinton will close Saturday, Jan. 18 at 6 p.m.

Since the DRCs have opened, specialists have met with more than 1,100 residents to assist with registrations and resolve issues.

Repair, Rebuilding Advice Available in Sioux Falls and Mitchell

SIOUX FALLS, SD – FEMA mitigation and flood insurance specialists will be at The Home Depot in Sioux Falls and True Value Hardware in Mitchell this week to offer advice and tips on how to repair storm damage and rebuild safer and stronger.

FEMA amplía fecha límite de registro

SIOUX FALLS, SD – La fecha límite para registrarse con FEMA para asistencia por desastre después de las severas tormentas, tornados e inundaciones del 9 al 26 de septiembre se amplió hasta el 31 de enero de 2020.

Thời hạn Đăng ký với FEMA Được Kéo dài

SIOUX FALLS, SD – Thời hạn đăng ký với FEMA để nhận hỗ trợ thảm họa sau bão mạnh, lốc xoáy và lũ lụt từ 9-26 Tháng Chín đã được kéo dài tới 31 Tháng Một, 2020.

Hỗ trợ thảm họa của liên bang dành cho các cá nhân và gia đình có thể bao gồm tiền hỗ trợ thuê nhà, chi phí sửa chữa nhà thiết yếu, chi phí dọn dẹp, mất tài sản cá nhân và các nhu cầu cấp thiết khác liên quan đến thảm họa không được bảo hiểm chi trả.
 
Các Trung tâm Khắc phục Hậu quả Thiên tai ở những địa điểm này sẽ đóng cửa vào Thứ Sáu, 17 Tháng Một, 2020

Trung tâm Khắc phục Hậu quả Thiên tai Mở cửa vào Thứ Sáu ở Quận Aurora

SIOUX FALLS, SD – Tiểu bang South Dakota và FEMA sẽ mở một Trung tâm Khắc phục Hậu quả Thiên tai ở Quận Plankinton để cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho các cá nhân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của bão mạnh, lốc xoáy và lũ lụt từ 9-26 Tháng Chín. Trung tâm này sẽ mở cửa trong vòng một tuần tại:

Tầng hầm Aurora County Courthouse
401 N. Main Street
Plankinton, S.D.

Abre el viernes un Centro de Recuperación de Desastres en el condado de Aurora

SIOUX FALLS, SD – El Estado de Dakota del Sur y FEMA abrirán un centro de recuperación de desastres en Plankinton para ofrecer apoyo indivudual a las personas y empresas afectadas por las tormentas, tornados e inundaciones del 9 al 26 de septiembre. El centro estará abierto durante una semana en:

Aurora County Courthouse Basement
401 N. Main Street
Plankinton, S.D.

Hãy để FEMA Xác định Điều kiện Hội đủ

Sioux Falls, S.D. – Tiểu bang South Dakota và Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang khuyến khích mọi người chịu thiệt hại của bão mạnh, lốc xoáy và lũ lụt từ 9-26 Tháng Chín, 2019 đăng ký nhận hỗ trợ thảm họa của liên bang.

Nhiều người đã dọn dẹp thiệt hại của lũ lụt và đã sửa tài sản bị hư hại vào những ngày sau các cơn bão không biết rằng họ có thể đủ điều kiện nhận tiền bồi hoàn.  Việc để FEMA xác định điều kiện hội đủ là rất quan trọng.