Due to the lapse in federal funding, this website will not be actively managed. More Info.
Main Content

Florida

Los Centros de recuperación por desastres cambian de horario para el día de Martin Luther King Jr. el 21 de enero

TALLAHASSEE, Fla. – Los centros de recuperación por desastre del estado /FEMA abrirá a las 9 a.m. y cerrará a la1 p.m. el lunes, 21 de enero para la celebración del día federal de Martin Luther King Jr. Los centros reanudaran las horas normales de operación el martes, 22 de enero a las 9 a.m.

 

Disaster Recovery Centers Change Hours for Martin Luther King Jr. Day Jan. 21

TALLAHASSEE, Fla. – State/FEMA disaster recovery centers will open at 9 a.m. and close at 1 p.m. on Monday, Jan. 21 for the Martin Luther King Jr. Day federal holiday. Centers will resume normal operating hours on Tuesday, Jan. 22 at 9 a.m.

Consejos gratuitos sobre reconstrucción y reparación disponibles en los condados de Jackson y Leon del 17 al 23 de enero

TALLAHASSEE, Fla. – FEMA y tiendas minoristas en los condados de Jackson y León se unen del 17 al 23 de enero para brindar información y folletos gratuitos sobre cómo construir de forma segura y resistente, mientras los habitantes de Florida reparan o reconstruyen sus hogares dañados por el huracán Michael.

 

Tư vấn miễn phí tái xây dựng lại và sửa chữa dành cho các Quận Jackson và Leon vào ngày 17 tới 23 tháng Giêng

Tallahassee, Fla. - FEMA và các nhà bán lẻ ở các quận Jackson và Leon đang hợp tác vào ngày 17 tới ngày 23 tháng Giêng
để cung cấp thông tin và tài liệu miễn phí về việc làm cho ngôi nhà chắc chắn hơn và an toàn hơn, khi cư dân Florida sửa chữa hoặc tái xây dựng lại ngôi nhà của họ bị thiệt hại bởi trận cuồng phong Michael.

 

Konsèy pou Rekonstriksyon ak Reparasyon nan Konte Jackson ak Leon yo nan dat 17 rive 23 janvye

TALLAHASSEE, Fla. – FEMA avèk detayan nan konte Jackson ak Leon yo ap travay an tèt ansanm nan dat 17 rive 23 janvye
Pou yo bay enfòmasyon ak dokimantasyon gratis sou fason pou rann kay pi solik ak pi sekirize, pandan rezidan Florida yo ap repare oubyen rekonstwi kay yo ki domaje nan Siklòn Michael.

 

المشورة المجانية حول إعادة البناء والإصلاح متوفرة في مقاطعتي Jackson وLeon في 17 و 23 يناير

TALLAHASSEE ، فلوريدا – الوكالة الفيديرالية لإدارة الكوارث وتجار التجزئة في مقاطعتي Leon و  Jackson يجتمعان سويا من 17 إلى 23 يناير/كانون الثاني
لتوفير معلومات ومطبوعات مجانية حول جعل المنازل أقوى وأكثر أمانًا، حيث يقوم سكان فلوريدا بإصلاح أو إعادة بناء منازلهم التي تضررت من إعصار مايكل.

Jackson और Leon काउंटियों में 17 से 23 जनवरी तक पुनर्निर्माण और मरम्मत संबंधी सलाह मुफ्त में उपलब्ध है

TALLAHASSEE, Fla. – जबकि फ्लोरिडा निवासी तूफान माइकल द्वारा क्षतिग्रस्त हुए अपने घरों की मरम्मत या पुनर्निर्माण कर रहे हैं,  
फेमा और Jackson और Leon काउंटियों के खुदरा व्यापारी 17 से 23 जनवरी तक घरों को फिर से मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए मुफ्त जानकारी और साहित्य सामग्री प्रदान करने के लिए एकजुट हो रहे हैं।

 

Jackson 및 Leon 카운티에 무료 재건축 및 수리 상담 서비스 개시 (1월17일 – 23일)

TALLAHASSEE, Fla. –플로리다 주민들이 허리케인 마이클에 피해를 입은 주택들을 수리하고 재건축을 실시함에 따라

Ang mga may Hawak ng Polisiya ng Insurans para sa Baha ay Binigyan ng mas Mahabang Oras para Mag-fayl ng Katunayan ng Kawalan para sa mga Claim para sa Bagyong Michael

TALLAHASSEE, Fla. –- Ang mga nakaligtas sa Bagyong Michael sa Florida ay may karagdagang oras upang makapag-fayl ng mga claim para sa katunayan-ng-kawalan para sa Nasyonal na Programa para sa Insurans para sa Baha (NFIP) kasunod ng desisyon ng FEMA na dagdagan ang panahon para makapag-fayl.