Federal Emergency Management Agency

Preparing Makes Sense. Get Ready Now. - Haitian Creole Language

Main Content
Cover photo for the document: Preparing Makes Sense. Get Ready Now. - Haitian Creole Language
Preparasyon Fè Sans.Prepare ou Kounye a. Kad ak bon sans sa a te kreye pou lanse yon demach pou preparasyon sitwayen. Pou enfòmasyon ak rekòmandasyon pi resan, ale ou entènèt nan www.ready.gov.
SizePublication Date
Icon for file of type application/pdfPreparing Makes Sense. Get Ready Now. - Haitian Creole Language (Haitian)
Preparasyon Fè Sans. Prepare ou Kounye a. Kad ak bon sans sa a te kreye pou lanse yon demach pou preparasyon sitwayen. Pou enfòmasyon ak rekòmandasyon pi resan, ale ou entènèt nan www.ready.gov.
826.21KApril 26, 2010
Back to Top