Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
09/13/2012
BATON, ROUGE, La. — Các viên chức liên bang và tiểu bang phụ trách vấn đề khôi phục sau thiên tai đã đưa ra thông điệp quan trọng cho gia chủ, cư nhân và chủ doanh nghiệp ở 18 giáo khu của 18...
Louisiana
09/13/2012
BATON ROUGE, La. — Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency - FEMA) đã chuẩn y $23.2 triệu đô la ngân quỹ Trợ giúp Công cộng tăng thêm cho Tiểu bang New...
Louisiana
09/13/2012
BATON ROUGE, La. — Hai Trung tâm Phục hồi Thiên tai (Disaster Recovery Centers - DRC) của FEMA/Tiểu bang đã mở cửa ở Giáo xứ Tangipahoa để hỗ trợ các chủ nhà, người thuê nhà, và chủ doanh nghiệp có...
Louisiana
09/12/2012
BATON ROUGE, La. – Cơ Quan Quản Trị Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) hôm nay đã mở rộng trợ cấp do thiên tai liên bang ở 14 giáo khu của Louisiana để đưa vào ngân quỹ phụ trợ cho công tác sửa...
Louisiana
09/10/2012
BATON ROUGE, La – Các nạn nhân của cơn bão Isaac được nhận tham khảo miễn phí từ nhân viên cố vấn của Sở Phòng Chống Tai Nạn – Thiên Tai Liên Bang (FEMA) trong nổ lực hàn gắn và tái xây dựng các...
Louisiana
09/10/2012
BATON ROUGE, La – Trong lúc nhiều cư dân Louisiana đang nỗ lực làm việc để khôi phục sau Bảo Isaac, Sở Phòng Chống Tai Nạn – Thiên Tai Liên Bang (FEMA) đưa ra lời cảnh báo về một mối nguy hiểm đang...
Louisiana
09/05/2012
BATON ROUGE, La. – Giờ đây thêm nhiều cư dân Louisiania có thể nộp đơn xin trợ giúp từ chính phủ liên bang và tiểu bang, ví dụ vào ngày Thứ Tư Quận Tangipahoa đã được bổ sung vào danh sách dành cho...
Louisiana
09/05/2012
BATON ROUGE, La. —  Vào ngày Thứ Tư các Trung Tâm Phục Hồi thuộc Tiểu Bang/FEMA đã được mở thêm tại quận Jefferson và St. Tammany để trợ giúp các chủ nhà, người thuê nhà, và chủ thương nghiệp nào có...
Louisiana
09/05/2012
BATON ROUGE, La. — Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp (FEMA), đã chấp thuận quỹ tài trợ bổ sung cho việc hốt dọn phế liệu từ các cơ ngơi tư nhân đặc biệt là Quận Plaquemines đã bị thiệt hại nặng....
Louisiana
09/05/2012
BATON ROUGE, La. – Chỉ mới một tuần lễ từ ngày 29 Tháng Tám khi tuyên bố Louisiana là khu vực thiệt hại thiên tai do Bão Isaac, thì hơn $10 triệu tiền trợ cấp từ tiểu bang và liên bang đang được...
Louisiana

Pages

Back to Top