Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
09/18/2012
BATON ROUGE, La. – Các nhóm chuyên giảm thiểu ảnh hưởng nguy hại cùng với Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) hiện sẵn sàng phục vụ tại các trung tâm nâng cấp nhà cửa ở nhiều giáo...
Louisiana
09/17/2012
BATON ROUGE, La. – Những người thuê nhà tại Louisiana bị mất nhà cửa hoặc tài sản cá nhân của họ do Trận Cuồng Phong Isaac có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ liên quan đến thảm họa từ Cơ quan Quản...
Louisiana
09/17/2012
BATON ROUGE, La. —  Các Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa của Tiểu Bang/FEMA đã mở cửa tại các quận St. Mary và Iberville để hỗ trợ các chủ sở hữu nhà, người thuê nhà và chủ...
Louisiana
09/15/2012
BATON ROUGE, La. – Những nạn nhân Bão Isaac không phải là công dân nhưng ở Hoa Kỳ hợp pháp có thể hội đủ điều kiện nhận cứu trợ thiên tai từ Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp (FEMA).“Chúng tôi...
Louisiana
09/14/2012
BATON ROUGE, La. — Người dân Louisiana phải chịu thiệt hại từ Trận Cuồng Phong Isaac giờ đây có thể gọi tới đường dây nóng về Dịch Vụ Pháp Lý Sau Thảm Họa theo số 1-800-310-...
Louisiana
09/14/2012
BATON ROUGE, La. – Người dân Louisiana tại ba quận khác – Đông Baton Rouge, Đông Feliciana và Đông Feliciana – giờ đây có thể nộp đơn đăng ký nhận hỗ trợ sau thảm họa của liên bang...
Louisiana
09/14/2012
BATON ROUGE, La. — Những người sống sót cơn bão ở Giáo xứ Jefferson hiện đang tái thiết sau Bão Isaac có thể nhận được buổi tham vấn miễn phí với các chuyên gia về giảm thiểu rủi ro từ  Cơ quan Quản...
Louisiana
09/14/2012
BATON ROUGE, La. – Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp (FEMA) cùng với các đối tác tiểu bang và địa phương đánh dấu ba sự kiện quan trọng trong quá trình phục hồi của Louisiana từ cơn bão Isaac:$100...
Louisiana
09/14/2012
BATON ROUGE, La. – Việc phục hồi từ thảm họa có thể là trải nghiệm khó khăn và thậm chí còn khó vượt qua hơn khi quý vị đã bị mất các hồ sơ quan trọng cần thiết cho việc...
Louisiana
09/13/2012
BATON, ROUGE, La. — Các viên chức liên bang và tiểu bang phụ trách vấn đề khôi phục sau thiên tai đã đưa ra thông điệp quan trọng cho gia chủ, cư nhân và chủ doanh nghiệp ở 18 giáo khu của 18...
Louisiana

Pages

Back to Top