Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
09/22/2012
BATON ROUGE, La. – Những nạn nhân Bão Isaac nào đã nhận thư thông báo về tình trạng thiếu điều kiện nhận cứu trợ thiên tai từ Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp nên nhớ lá thư đó là sự khởi đầu,...
Louisiana
09/21/2012
BATON ROUGE, La. – Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp (FEMA) tập trung vào các nạn nhân Bão Isaac thuộc những cộng đồng đa dạng ở  Louisiana trong nỗ lực kết nối những nạn nhân có khả năng bỏ sót...
Louisiana
09/21/2012
BATON ROUGE, La. – Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp (FEMA) tập trung vào các nạn nhân Bão Isaac thuộc những cộng đồng đa dạng ở  Louisiana trong nỗ lực kết nối những nạn nhân có khả năng bỏ sót...
Louisiana
09/20/2012
BATON ROUGE, La. – Các Trung tâm Trợ giúp Khôi phục của Tiểu bang/FEMA hiện đang hoạt động trong 18 giáo khu tại Louisiana sẽ đóng cửa vào ngày Chủ Nhật, bắt đầu vào ngày 23 tháng 9 này.Có 27 trung...
Louisiana
09/19/2012
BATON ROUGE, La. — Trung Tâm Khôi Phục Sau Thảm Họa Tiểu Bang/FEMA tọa lạc ở Houma, Giáo Khu Terrebonne sẽ đóng cửa vào ngày 20 tháng 9 lúc 6 giờ tối và sẽ mở cửa lại ở một địa điểm mới sẽ được sớm...
Louisiana
09/19/2012
BATON ROUGE, La. – Các nạn nhân Bão Isaac ở Louisiana có thắc mắc về chương trình cứu trợ thiên tai của tiểu bang và liên bang nên trực tiếp tìm đến nguồn gốc để có giải đáp, và liên lạc Cơ Quan Quản...
Louisiana
09/19/2012
BATON ROUGE, La. —Các Trung Tâm Phục Hồi ở trong Tiểu Bang Louisiana đang cung cấp những dịch vụ hầu bảo đảm nạn nhân khuyết tật của Bão Isaac có phương tiện để sẵn sàng tiếp cận các chương trình cứu...
Louisiana
09/18/2012
BATON ROUGE, La. – Các thương nghiệp nhỏ ở Louisiana bị ảnh hưởng bởi Bão Isaac hiện có hình thức trợ giúp khác đối với những nỗ lực phục hồi.Chương Trình Tương Tác Quản Trị Khấn Cấp Giữa Các Thương...
Louisiana
09/18/2012
BATON ROUGE, La. – Các nhóm chuyên giảm thiểu ảnh hưởng nguy hại cùng với Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) hiện sẵn sàng phục vụ tại các trung tâm nâng cấp nhà cửa ở nhiều giáo...
Louisiana
09/18/2012
BATON ROUGE, La. – Những người sống sót qua cơn bảo tố Isaac ở Louisiana có hơn vài chục lựa chọn khi đến nói chuyện với các chuyên viên tại Trung tâm Phục hồi Thiên tai.Các đương đơn có thể đi đến...
Louisiana

Pages

Back to Top