Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
12/11/2012
NEW YORK – Nạn nhân Bão Sandy có đến 6 giờ chiều ngày Thứ Sáu, 14 tháng 12, để viếng thăm Trung Tâm Phục Hồi Thiên Tai tại Meadowmere Park ở Quận Nassau.   Trung tâm tọa lạc tại địa chỉ 14 Meyer Ave...
New York
12/09/2012
NEW YORK – Các cư dân New York bắt đầu quá trình tái thiết sẽ có cơ hội khác để được tư vấn bởi các chuyên gia của Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp (FEMA). Bắt đầu vào thứ Ba, ngày 11 tháng 12,...
12/08/2012
NEW YORK – Năm tuần sau khi Cơn Bão Sandy đi vào lịch sử khí tượng học, TCơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang và iểu Bang New York tiếp tục hoạt động hết công suất để...
12/08/2012
New York – Những người sống sót sau Bão Sandy đã nhận được trợ giúp nhà ở tạm thời từ Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency - FEMA), mà vẫn có nhu cầu về...
11/20/2012
TRENTON, N.J. -- Hiện thời bất cứ những ai bị ảnh hưởng bởi cơn bão Sandy có thể đến thăm một Trung tâm Phục hồi Thiên tai (Disaster Recovery Center, DRC) mới mở cửa tại Quận Monmouth County nếu họ...
New Jersey
11/03/2012
WASHINGTON, D.C. – Theo yêu cầu của New Jersey và New York, Cơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) đã khởi động chương trình Trợ Giúp Cư Trú Tạm Thời (TSA). Chương...
09/26/2012
BATON ROUGE, La. —  Một Trung tâm Phục hồi Thiên tai FEMA/Tiểu bang mở cửa suôt ngày Thứ Sáu tại Giáo phận West Feliciana Parish để giúp đỡ những chủ nhà, người thuê nhà và chủ cơ sở kinh doanh không...
Louisiana
09/24/2012
BATON ROUGE, La. — Hai Trung Tâm Phục Hồi thuộc Tiểu Bang/FEMA mở cửa ở quận Jefferson cho đến Tháng Mười để trợ giúp các chủ nhà, người thuê nhà, và thương gia nào có nhà cửa hoặc tài sản cá nhân bị...
Louisiana
09/24/2012
BATON ROUGE, La. — Sau khi nhận giúp đỡ của liên bang về thiên tai lần cuối – những cơn mưa dông và bão tố được công bố, hàng ngàn người dân ở Lousiana đã được yêu cầu mua chính sách bảo hiểm lụt lội...
Louisiana
09/24/2012
BATON ROUGE, La. — Trợ giúp thiên tai của liên bang có sẵn thông qua Ngân Khoản của Chương Trình Trợ Giúp Công Cộng của FEMA (PA) nhằm giúp đỡ các cộng đồng trong 55 giáo phận ở Louisiana phục hồi từ...
Louisiana

Pages

Back to Top