Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
01/14/2013
NEW YORK – Vì đã sắp đến thời hạn đăng ký nhận hỗ trợ FEMA vào ngày 28 tháng 1 năm 2012  tại New York, các viên chức phục hồi muốn đảm bảo rằng những người sống sót đã có...
New York
01/11/2013
NEW YORK – Nạn nhân Bão Sandy ở New York có thời gian giới hạn để thăm viếng bốn Trung Tâm Phục Hồi Thiên Tai.Tiểu bang New York cùng Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp giám sát chặt chẽ số lượng...
New York
01/11/2013
New York – Cơ quan Quản lý Trường hợp Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA), dưới sự yêu cẩu của tiểu bang New York, đã chấp thuận để kéo dài thêm 14 ngày cho chương trình...
New York
01/05/2013
Khởi động Kế hoạch Hoạt động Khẩn cấp cho phép các bệnh viện và nhà điều dưỡng vẫn mở cửa và chăm sóc bệnh nhân trong cơn bão Sandy New York – Cơ quan Quản lý Trường hợp Khẩn cấp (Federal Emergency...
New York
01/03/2013
NEW YORK - Khi Thomas O'Grady quyết định xây dựng một ngôi nhà ở East Atlantic Beach, khu vực nơi ông đã lớn lên, ông ấy đã thấy rất không vui khi biết rằng ông ấy không thể xây tầng chính bởi vì...
New York
01/02/2013
NEW YORK – Tiểu bang New York Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA) sẽ mở cửa một Trung tâm Phục hồi Thiên tai (Disaster Recovery Center, DRC) mới...
New York
12/27/2012
New York – Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (Federal Emergency Management Agency) hiểu rằng một số người sống sót sau Bão Sandy có thể cần thêm trợ cấp thuê nhà tạm thời để giúp họ đạt...
New York
12/26/2012
NEW YORK— Những nạn nhân Bão Sandy sống tại tiểu bang New York có những nhu cầu liên quan đến thiên tai mà vẫn không thể đáp ứng được với những trợ giúp sẵn có của tiểu bang và liên bang bây giờ sẽ...
New York
12/22/2012
NEW YORK – Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Liên Bang chỉ là một phần trong nhóm phục hồi sau thảm họa. Một loạt các nguồn lực địa phương, tiểu bang và liên bang sẵn có để trợ giúp...
New York
12/21/2012
NEW YORK -  Gần bẩy tuần kể từ khi có tuyên bố thiên tai liên bang vào ngày 30 tháng 10 cho Bão Sandy ở New York, hơn $1 tỷ USD tiền trợ cấp của tiểu bang và liên bang đã được phê duyệt cho những...
New York

Pages

Back to Top