Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
04/02/2013
Trợ cấp liên bang trị giá $3.1 tỉ dành cho các nạn nhân Bão Sandy đã được phê chuẩn   NEW YORK –   Ngày 13 tháng 4 là hạn chót để có thể  ghi danh xin trợ cấp liên bang và nộp đơn vay tiền với Cơ...
03/28/2013
  NEW YORK – Để trợ giúp các gia đình hiện vẫn đang chật vật tìm nơi ở sau khi mất chỗ ở do Bão Sandy, Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency - FEMA) và Bộ...
03/22/2013
NEW YORK — Trợ giúp sau thảm họa cho người sống sót ở New York sau Bão Sandy: Hơn $3 tỷ thanh toán trong Chương Trình Bảo Hiểm Lũ Lụt Quốc Gia (National Flood Insurance Program) cho những người tham...
03/21/2013
NEW YORK – Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA), dưới lời khẩn cẩu của tiểu bang New York, đã chấp thuận kéo dài chương trình Trợ giúp Nơi nương...
03/15/2013
HMGP  vs. CDBG    Chương Trình Tài Trợ Làm Giảm Nguy Cơ Của FEMA  – HMGP Tiếp theo tuyên bố thiên tai lớn, FEMA cung cấp những tài trợ linh động cho các kế hoạch theo đó họ phải đáp ứng một giải...
03/13/2013
Latest study reveals increased flooding risk for some Bay Area Waterways   OAKLAND, Calif. – The U.S. Department of Homeland Security’s Federal Emergency Management Agency (FEMA) is working with the...
03/12/2013
NEW YORK – Các nạn nhân bão Sandy nào đã đăng ký với Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA) cho những hỗ trợ về thiên tai có thể tận dụng nhiều dịch...
New York
03/01/2013
  Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency), các cơ quan đối tác liên bang, tiểu bang và chính quyền thành phố địa phương, và các tổ chức thiện nguyện đang...
03/01/2013
    Trợ giúp Cá nhân   Chương trình Trợ giúp Cá nhân của FEMA cung cấp trợ giúp về tài chánh hoặc hỗ trợ trực tiếp cho những ai có chi phí cần thiết liên quan đến thiên tai và các nhu cầu nghiêm...
02/27/2013
  ATLANTA – Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (Small Business Administration, SBA) đã nới ngày hạn cuối đến ngày 29 tháng Ba, năm 2013 cho các nạn nhân bão Sandy tại New York để gửi trả lá đơn...
New York

Pages

Back to Top