Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
09/05/2012
BATON ROUGE, La. – Giờ đây thêm nhiều cư dân Louisiania có thể nộp đơn xin trợ giúp từ chính phủ liên bang và tiểu bang, ví dụ vào ngày Thứ Tư Quận Tangipahoa đã được bổ sung vào danh sách dành cho...
Louisiana
09/05/2012
BATON ROUGE, La. —  Vào ngày Thứ Tư các Trung Tâm Phục Hồi thuộc Tiểu Bang/FEMA đã được mở thêm tại quận Jefferson và St. Tammany để trợ giúp các chủ nhà, người thuê nhà, và chủ thương nghiệp nào có...
Louisiana
09/05/2012
BATON ROUGE, La. — Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp (FEMA), đã chấp thuận quỹ tài trợ bổ sung cho việc hốt dọn phế liệu từ các cơ ngơi tư nhân đặc biệt là Quận Plaquemines đã bị thiệt hại nặng....
Louisiana
09/05/2012
BATON ROUGE, La. – Chỉ mới một tuần lễ từ ngày 29 Tháng Tám khi tuyên bố Louisiana là khu vực thiệt hại thiên tai do Bão Isaac, thì hơn $10 triệu tiền trợ cấp từ tiểu bang và liên bang đang được...
Louisiana
09/04/2012
BATON ROUGE, La. – Các chủ nhà, người thuê nhà và chủ thương nghiệp tại Quận St. Charles nào có bất động sản bị hư hại hoặc phá hủy vì Bão Isaac có thể ghi danh xin trợ giúp từ chính phủ liên bang và...
Louisiana
09/04/2012
BATON ROUGE, La. — Các Trung Tâm Phục Hồi thuộc Tiểu Bang/FEMA đã mở cửa vào ngày Thứ Ba tại quận Jefferson và Lafourche để trợ giúp các chủ nhà, người thuê nhà, và chủ thương nghiệp nào có nhà cửa...
Louisiana
09/03/2012
BATON ROUGE, La – Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp (FEMA), theo sự yêu cầu của tiểu bang Louisiana, đã khai hoạt chương trình Hỗ Trợ Tạm Trú, dành cho những tản cư của Bão Isaac nào hội đủ điều...
Louisiana
09/03/2012
BATON ROUGE, La. — Các Trung tâm Phục hồi Thiên tai (Disaster Recovery Centers - DRC) của FEMA/Tiểu bang đã mở cửa hôm Thứ Hai ở các giáo xứ St. Bernard và Orleans để hỗ trợ các chủ nhà, người thuê...
Louisiana
09/02/2012
BATON ROUGE, La – Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency -FEMA) và các thành viên khác của chính phủ liên bang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tiểu bang...
Louisiana
09/02/2012
BATON ROUGE, La. – Các thanh tra viên nhà ở từ Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency -FEMA) đang trợ giúp kết nối những người sống sót sau Bão Isaac đủ...
Louisiana

Pages

Back to Top