Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
09/14/2012
BATON ROUGE, La. – Việc phục hồi từ thảm họa có thể là trải nghiệm khó khăn và thậm chí còn khó vượt qua hơn khi quý vị đã bị mất các hồ sơ quan trọng cần thiết cho việc...
Louisiana
09/14/2012
BATON ROUGE, La. — Người dân Louisiana phải chịu thiệt hại từ Trận Cuồng Phong Isaac giờ đây có thể gọi tới đường dây nóng về Dịch Vụ Pháp Lý Sau Thảm Họa theo số 1-800-310-...
Louisiana
09/14/2012
BATON ROUGE, La. – Người dân Louisiana tại ba quận khác – Đông Baton Rouge, Đông Feliciana và Đông Feliciana – giờ đây có thể nộp đơn đăng ký nhận hỗ trợ sau thảm họa của liên bang...
Louisiana
09/13/2012
BATON ROUGE, La. — Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency - FEMA) đã chuẩn y $23.2 triệu đô la ngân quỹ Trợ giúp Công cộng tăng thêm cho Tiểu bang New...
Louisiana
09/13/2012
BATON ROUGE, La. — Hai Trung tâm Phục hồi Thiên tai (Disaster Recovery Centers - DRC) của FEMA/Tiểu bang đã mở cửa ở Giáo xứ Tangipahoa để hỗ trợ các chủ nhà, người thuê nhà, và chủ doanh nghiệp có...
Louisiana
09/13/2012
BATON ROUGE, La. —  Các Trung Tâm Khôi Phục Sau Thiên Tai (Disaster Recovery Centers, DRC) của Tiểu Bang/FEMA đã mở cửa hoạt động tại các giáo khu Assumption và St. Helena để trợ giúp gia chủ, cư...
Louisiana
09/13/2012
BATON, ROUGE, La. — Các viên chức liên bang và tiểu bang phụ trách vấn đề khôi phục sau thiên tai đã đưa ra thông điệp quan trọng cho gia chủ, cư nhân và chủ doanh nghiệp ở 18 giáo khu của 18...
Louisiana
09/12/2012
BATON ROUGE, La. – Cơ Quan Quản Trị Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) hôm nay đã mở rộng trợ cấp do thiên tai liên bang ở 14 giáo khu của Louisiana để đưa vào ngân quỹ phụ trợ cho công tác sửa...
Louisiana
09/10/2012
BATON ROUGE, La – Trong lúc nhiều cư dân Louisiana đang nỗ lực làm việc để khôi phục sau Bảo Isaac, Sở Phòng Chống Tai Nạn – Thiên Tai Liên Bang (FEMA) đưa ra lời cảnh báo về một mối nguy hiểm đang...
Louisiana
09/10/2012
BATON ROUGE, La – Các nạn nhân của cơn bão Isaac được nhận tham khảo miễn phí từ nhân viên cố vấn của Sở Phòng Chống Tai Nạn – Thiên Tai Liên Bang (FEMA) trong nổ lực hàn gắn và tái xây dựng các...
Louisiana

Pages

Back to Top