Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
09/19/2012
BATON ROUGE, La. — Trung Tâm Khôi Phục Sau Thảm Họa Tiểu Bang/FEMA tọa lạc ở Houma, Giáo Khu Terrebonne sẽ đóng cửa vào ngày 20 tháng 9 lúc 6 giờ tối và sẽ mở cửa lại ở một địa điểm mới sẽ được sớm...
Louisiana
09/18/2012
BATON ROUGE, La. – Những người sống sót qua cơn bảo tố Isaac ở Louisiana có hơn vài chục lựa chọn khi đến nói chuyện với các chuyên viên tại Trung tâm Phục hồi Thiên tai.Các đương đơn có thể đi đến...
Louisiana
09/18/2012
BATON ROUGE, La. – Các nhóm từ Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) đang đến trực tiếp từng nhà trong những cộng đồng bị ảnh hưởng của Bão Isaac để liên lạc với người sống sót nhằm...
Louisiana
09/18/2012
BATON ROUGE, La. – Các thương nghiệp nhỏ ở Louisiana bị ảnh hưởng bởi Bão Isaac hiện có hình thức trợ giúp khác đối với những nỗ lực phục hồi.Chương Trình Tương Tác Quản Trị Khấn Cấp Giữa Các Thương...
Louisiana
09/18/2012
BATON ROUGE, La. – Các nhóm chuyên giảm thiểu ảnh hưởng nguy hại cùng với Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) hiện sẵn sàng phục vụ tại các trung tâm nâng cấp nhà cửa ở nhiều giáo...
Louisiana
09/17/2012
BATON ROUGE, La. – Những người thuê nhà tại Louisiana bị mất nhà cửa hoặc tài sản cá nhân của họ do Trận Cuồng Phong Isaac có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ liên quan đến thảm họa từ Cơ quan Quản...
Louisiana
09/17/2012
BATON ROUGE, La. —  Các Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa của Tiểu Bang/FEMA đã mở cửa tại các quận St. Mary và Iberville để hỗ trợ các chủ sở hữu nhà, người thuê nhà và chủ...
Louisiana
09/15/2012
BATON ROUGE, La. – Những nạn nhân Bão Isaac không phải là công dân nhưng ở Hoa Kỳ hợp pháp có thể hội đủ điều kiện nhận cứu trợ thiên tai từ Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp (FEMA).“Chúng tôi...
Louisiana
09/14/2012
BATON ROUGE, La. — Người dân Louisiana phải chịu thiệt hại từ Trận Cuồng Phong Isaac giờ đây có thể gọi tới đường dây nóng về Dịch Vụ Pháp Lý Sau Thảm Họa theo số 1-800-310-...
Louisiana
09/14/2012
BATON ROUGE, La. – Người dân Louisiana tại ba quận khác – Đông Baton Rouge, Đông Feliciana và Đông Feliciana – giờ đây có thể nộp đơn đăng ký nhận hỗ trợ sau thảm họa của liên bang...
Louisiana

Pages

Back to Top