Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
09/26/2012
BATON ROUGE, La. —  Một Trung tâm Phục hồi Thiên tai FEMA/Tiểu bang mở cửa suôt ngày Thứ Sáu tại Giáo phận West Feliciana Parish để giúp đỡ những chủ nhà, người thuê nhà và chủ cơ sở kinh doanh không...
Louisiana
09/24/2012
BATON ROUGE, La. — Trợ giúp thiên tai của liên bang có sẵn thông qua Ngân Khoản của Chương Trình Trợ Giúp Công Cộng của FEMA (PA) nhằm giúp đỡ các cộng đồng trong 55 giáo phận ở Louisiana phục hồi từ...
Louisiana
09/24/2012
BATON ROUGE, La. — Hai Trung Tâm Phục Hồi thuộc Tiểu Bang/FEMA mở cửa ở quận Jefferson cho đến Tháng Mười để trợ giúp các chủ nhà, người thuê nhà, và thương gia nào có nhà cửa hoặc tài sản cá nhân bị...
Louisiana
09/24/2012
BATON ROUGE, La. — Sau khi nhận giúp đỡ của liên bang về thiên tai lần cuối – những cơn mưa dông và bão tố được công bố, hàng ngàn người dân ở Lousiana đã được yêu cầu mua chính sách bảo hiểm lụt lội...
Louisiana
09/22/2012
BATON ROUGE, La. – Những nạn nhân Bão Isaac nào đã nhận thư thông báo về tình trạng thiếu điều kiện nhận cứu trợ thiên tai từ Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp nên nhớ lá thư đó là sự khởi đầu,...
Louisiana
09/21/2012
BATON ROUGE, La. – Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp (FEMA) tập trung vào các nạn nhân Bão Isaac thuộc những cộng đồng đa dạng ở  Louisiana trong nỗ lực kết nối những nạn nhân có khả năng bỏ sót...
Louisiana
09/21/2012
BATON ROUGE, La. – Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp (FEMA) tập trung vào các nạn nhân Bão Isaac thuộc những cộng đồng đa dạng ở  Louisiana trong nỗ lực kết nối những nạn nhân có khả năng bỏ sót...
Louisiana
09/20/2012
BATON ROUGE, La. – Các Trung tâm Trợ giúp Khôi phục của Tiểu bang/FEMA hiện đang hoạt động trong 18 giáo khu tại Louisiana sẽ đóng cửa vào ngày Chủ Nhật, bắt đầu vào ngày 23 tháng 9 này.Có 27 trung...
Louisiana
09/19/2012
BATON ROUGE, La. — Trung Tâm Khôi Phục Sau Thảm Họa Tiểu Bang/FEMA tọa lạc ở Houma, Giáo Khu Terrebonne sẽ đóng cửa vào ngày 20 tháng 9 lúc 6 giờ tối và sẽ mở cửa lại ở một địa điểm mới sẽ được sớm...
Louisiana
09/19/2012
BATON ROUGE, La. – Các nạn nhân Bão Isaac ở Louisiana có thắc mắc về chương trình cứu trợ thiên tai của tiểu bang và liên bang nên trực tiếp tìm đến nguồn gốc để có giải đáp, và liên lạc Cơ Quan Quản...
Louisiana

Pages

Back to Top