Main Content

News Releases

Main Content
01/02/2013
NEW YORK – Tiểu bang New York Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA) sẽ mở cửa một Trung tâm Phục hồi Thiên tai (Disaster Recovery Center, DRC) mới...
New York
12/27/2012
New York – Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (Federal Emergency Management Agency) hiểu rằng một số người sống sót sau Bão Sandy có thể cần thêm trợ cấp thuê nhà tạm thời để giúp họ đạt...
New York
12/26/2012
NEW YORK— Những nạn nhân Bão Sandy sống tại tiểu bang New York có những nhu cầu liên quan đến thiên tai mà vẫn không thể đáp ứng được với những trợ giúp sẵn có của tiểu bang và liên bang bây giờ sẽ...
New York
12/22/2012
NEW YORK – Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Liên Bang chỉ là một phần trong nhóm phục hồi sau thảm họa. Một loạt các nguồn lực địa phương, tiểu bang và liên bang sẵn có để trợ giúp...
New York
12/21/2012
NEW YORK -  Gần bẩy tuần kể từ khi có tuyên bố thiên tai liên bang vào ngày 30 tháng 10 cho Bão Sandy ở New York, hơn $1 tỷ USD tiền trợ cấp của tiểu bang và liên bang đã được phê duyệt cho những...
New York
12/11/2012
NEW YORK – Nạn nhân Bão Sandy có đến 6 giờ chiều ngày Thứ Sáu, 14 tháng 12, để viếng thăm Trung Tâm Phục Hồi Thiên Tai tại Meadowmere Park ở Quận Nassau.   Trung tâm tọa lạc tại địa chỉ 14 Meyer Ave...
New York