Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
02/05/2013
  NEW YORK – Các nạn nhân bão có thể không biết về trợ giúp thiên tai từ Cơ quan Quản lý Thương mại cỡ nhỏ Hoa Kỳ (Small Business Administration, SBA) mà có thể dẫn đến sự hồi phục khôn ngoan và...
New York
01/22/2013
NEW YORK – Để hội đủ điều kiện được trợ giúp từ Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp (Federal Emergency Management Agency, FEMA), nạn nhân Bão Sandy cần phải đáp ứng một số điều kiện.Thứ nhất, những...
New York
01/18/2013
NEW YORK – Các Trung Tâm Phục Qua Điện Thoại của Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp sẽ trở lại làm việc theo giờ bình thường từ 7 giờ sáng đến 1 giờ sáng. theo múi giờ miền đông, EST, bảy ngày...
New York
01/17/2013
NEW YORK – Những lý do nạn nhân Bão Sandy ở New York viện lẽ để không nộp đơn xin vay với lãi thấp vì thiên tai từ Cơ Quan Quản Trị Tiểu Doanh Nghiệp Hoa Kỳ cũng chính là những lý do khiến họ nên nộp...
New York
01/14/2013
NEW YORK – Các Trung tâm Phục hồi Thiên tai ở New York sẽ ngưng làm việc vào ngày Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013 để kỷ niệm ngày lễ mang tên Martin Luther King Jr.. Các trung tâm sẽ cung cấp sự trợ giúp...
New York
01/14/2013
NEW YORK – Vì đã sắp đến thời hạn đăng ký nhận hỗ trợ FEMA vào ngày 28 tháng 1 năm 2012  tại New York, các viên chức phục hồi muốn đảm bảo rằng những người sống sót đã có...
New York
01/11/2013
New York – Cơ quan Quản lý Trường hợp Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA), dưới sự yêu cẩu của tiểu bang New York, đã chấp thuận để kéo dài thêm 14 ngày cho chương trình...
New York
01/11/2013
NEW YORK – Nạn nhân Bão Sandy ở New York có thời gian giới hạn để thăm viếng bốn Trung Tâm Phục Hồi Thiên Tai.Tiểu bang New York cùng Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp giám sát chặt chẽ số lượng...
New York
01/05/2013
Khởi động Kế hoạch Hoạt động Khẩn cấp cho phép các bệnh viện và nhà điều dưỡng vẫn mở cửa và chăm sóc bệnh nhân trong cơn bão Sandy New York – Cơ quan Quản lý Trường hợp Khẩn cấp (Federal Emergency...
New York
01/03/2013
NEW YORK - Khi Thomas O'Grady quyết định xây dựng một ngôi nhà ở East Atlantic Beach, khu vực nơi ông đã lớn lên, ông ấy đã thấy rất không vui khi biết rằng ông ấy không thể xây tầng chính bởi vì...
New York

Pages

Back to Top