Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
07/05/2013
NEW YORK – Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA) dưới sự yêu cẩu của tiểu bang New York, đã chấp thuận kéo dài thêm 30 ngày cho chương trình Trợ...
New York
04/26/2013
NEW YORK – Bốn Trung Tâm Phục Hồi Thiên Tai ở quận Nassau và Suffolk sẽ chuyển thành các Trung Tâm Quảng Bá Chương Trình Vay Sau Thiên Tai bắt đầu vào ngày Thứ Tư, 1 tháng 5, 9 giờ sángCác trung tâm...
New York
04/26/2013
NEW YORK – Các nạn nhân Bão Sandy có tới ngày 30 tháng 4 để viếng thăm bốn Trung tâm Phục hồi Thiên tai tại Thành phố New York. Các chuyên gia từ Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp và  Cơ Quan Quản...
New York
04/25/2013
NEW YORK – Trong sáu tháng sau khi Bão Sandy đổ bộ vào ngày 29 tháng Mười, năm 2012, đã có nhiều tiến triển to lớn xảy ra trong công việc phục hồi của New York.Gần như tất cả các mảnh đất đá vụn đã...
New York
04/24/2013
NEW YORK – Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp, theo lời yêu cầu của Tiểu Bang New York, đã chấp thuận gia hạn chương trình Trợ giúp Tạm trú (TSA) thêm 28 ngày, để những nạn nhân Bão Sandy nào không...
New York
04/19/2013
 NEW YORK — Sự trợ giúp thiên tai cho các nạn nhân bão Sandy tại New York: Hơn 3,3 tỉ mỹ kim được trả bởi Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Toàn quốc đến những ai có hợp đồng Hơn 958 triệu mỹ kim tiền tài...
New York
03/12/2013
NEW YORK – Các nạn nhân bão Sandy nào đã đăng ký với Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA) cho những hỗ trợ về thiên tai có thể tận dụng nhiều dịch...
New York
02/27/2013
  ATLANTA – Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (Small Business Administration, SBA) đã nới ngày hạn cuối đến ngày 29 tháng Ba, năm 2013 cho các nạn nhân bão Sandy tại New York để gửi trả lá đơn...
New York
02/26/2013
    NEW YORK – – Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA), dưới sự khẩn cầu của tiểu bang New York, đã chấp thuận gia hạn thêm 30 ngày để các nạn nhân...
New York
02/15/2013
  NEW YORK – Những người sống sót có nhu cầu tiếp cận nhà cửa do Bão Sandy, đặc biệt là người lớn tuổi và người bị khuyết tật, được khuyến khích giữ liên lạc với Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp...
New York

Pages

Back to Top