Main Content

News Releases

Main Content
10/08/2015
SAIPAN, CNMI – Although the Disaster Recovery Center is closing Friday, the Federal Emergency Management Agency remains just a phone call away.Typhoon Soudelor survivors who have registered with the...
Saipan, Region IV
10/06/2015
SAIPAN, CNMI – The joint Disaster Recovery Center will transition to aU.S. Small Business Administration (SBA) Disaster Loan Outreach Center next week. The DRC will close at 5 p.m. Friday, Oct. 9....
Saipan, Region IV
10/02/2015
SAIPAN, CNMI – Monday is the last day people who sustained damage from Typhoon Soudelor on Saipan can register for help from the Federal Emergency Management Agency and the U.S. Small Business...
Saipan, Region IV
09/30/2015
SAIPAN, CNMI – Typhoon Soudelor survivors who want to build back better and stronger can learn how from experts for the next few weeks. Federal Emergency Management Agency Mitigation specialists have...
Saipan, Region IV
07/05/2013
NEW YORK – Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA) dưới sự yêu cẩu của tiểu bang New York, đã chấp thuận kéo dài thêm 30 ngày cho chương trình Trợ...
New York
05/24/2013
FEMA kéo dài Chương trình Trợ giúp Nơi nương tựa Chuyển tiếp tại New York   NEW YORK – Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA) dưới sự yêu cẩu của...
05/09/2013
Đội Giám Định Biện Pháp Giảm Thiểu Rủi Ro của FEMA giúp New York tái thiết an toàn và khôn khéo hơn   Bộ Ngoại Vụ FEMA, Bão Sandy New York   Sau khi xảy ra một thảm họa thiên tai, việc quan trọng đối...
04/26/2013
NEW YORK – Bốn Trung Tâm Phục Hồi Thiên Tai ở quận Nassau và Suffolk sẽ chuyển thành các Trung Tâm Quảng Bá Chương Trình Vay Sau Thiên Tai bắt đầu vào ngày Thứ Tư, 1 tháng 5, 9 giờ sángCác trung tâm...
New York
04/26/2013
NEW YORK – Các nạn nhân Bão Sandy có tới ngày 30 tháng 4 để viếng thăm bốn Trung tâm Phục hồi Thiên tai tại Thành phố New York. Các chuyên gia từ Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp và  Cơ Quan Quản...
New York
04/25/2013
NEW YORK – Trong sáu tháng sau khi Bão Sandy đổ bộ vào ngày 29 tháng Mười, năm 2012, đã có nhiều tiến triển to lớn xảy ra trong công việc phục hồi của New York.Gần như tất cả các mảnh đất đá vụn đã...
New York
Back to Top