Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
07/05/2013
NEW YORK – Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA) dưới sự yêu cẩu của tiểu bang New York, đã chấp thuận kéo dài thêm 30 ngày cho chương trình Trợ...
New York
05/24/2013
FEMA kéo dài Chương trình Trợ giúp Nơi nương tựa Chuyển tiếp tại New York   NEW YORK – Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA) dưới sự yêu cẩu của...
05/09/2013
Đội Giám Định Biện Pháp Giảm Thiểu Rủi Ro của FEMA giúp New York tái thiết an toàn và khôn khéo hơn   Bộ Ngoại Vụ FEMA, Bão Sandy New York   Sau khi xảy ra một thảm họa thiên tai, việc quan trọng đối...
04/26/2013
NEW YORK – Các nạn nhân Bão Sandy có tới ngày 30 tháng 4 để viếng thăm bốn Trung tâm Phục hồi Thiên tai tại Thành phố New York. Các chuyên gia từ Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp và  Cơ Quan Quản...
New York
04/26/2013
NEW YORK – Bốn Trung Tâm Phục Hồi Thiên Tai ở quận Nassau và Suffolk sẽ chuyển thành các Trung Tâm Quảng Bá Chương Trình Vay Sau Thiên Tai bắt đầu vào ngày Thứ Tư, 1 tháng 5, 9 giờ sángCác trung tâm...
New York
04/25/2013
NEW YORK – Trong sáu tháng sau khi Bão Sandy đổ bộ vào ngày 29 tháng Mười, năm 2012, đã có nhiều tiến triển to lớn xảy ra trong công việc phục hồi của New York.Gần như tất cả các mảnh đất đá vụn đã...
New York
04/24/2013
NEW YORK – Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp, theo lời yêu cầu của Tiểu Bang New York, đã chấp thuận gia hạn chương trình Trợ giúp Tạm trú (TSA) thêm 28 ngày, để những nạn nhân Bão Sandy nào không...
New York
04/19/2013
 NEW YORK — Sự trợ giúp thiên tai cho các nạn nhân bão Sandy tại New York: Hơn 3,3 tỉ mỹ kim được trả bởi Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Toàn quốc đến những ai có hợp đồng Hơn 958 triệu mỹ kim tiền tài...
New York
04/16/2013
FEMA, CÁC ĐỐI TÁC LIÊN BANG VÀ THIỆN NGUYỆN VIÊN VẪN CÒN TẠI NEW YORK Tuy ngày ghi danh hạn chót là ngày 13 tháng 4 đã qua, nhưng FEMA cùng các đối tác, bao gồm Cơ Quan Quản Trị Tiểu Doanh Nghiệp và...

Pages

Back to Top