Federal Emergency Management Agency

FEMA kéo dài Chương trình Trợ giúp Nơi nương tựa Chuyển tiếp tại New York

Main Content
Release date: 
07/05/2013
Release Number: 
229

NEW YORK – Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA) dưới sự yêu cẩu của tiểu bang New York, đã chấp thuận kéo dài thêm 30 ngày cho chương trình Trợ giúp Nơi nương tựa Chuyển tiếp (Transitional Sheltering Assistance, TSA), chương trình này cho phép những nạn nhân Bão Sandy nào hội đủ điều kiện mà không thể quay trở về nhà của họ để có thể trú ngụ tại những khách sạn đang tham gia vào chương trình.

Ngày trả phòng mới của chương trình TSA được kéo dài đến ngày 6 tháng Tám, năm 2013. Cơ quan FEMA sẽ gọi điện thoại đến những ai hội đủ điều kiện gia hạn để thông báo về ngày trả phòng mới này.

Chương trình Trợ giúp Nơi nương tựa Chuyển tiếp tạm thời cho phép các nạn nhân bão Sandy đủ điều kiện có căn nhà đã bị thiệt hại nặng nề hoặc phá hủy để có thể tạm trú tại tại một khách sạn trong một thời gian có hạn. Chi phí của căn phòng được FEMA trả trực tiếp cho khách sạn.

Sự gia hạn đã được chấp thuận nhằm mục đích giúp đỡ những ai nộp đơn hội đủ điều kiện cho chương trình để vẫn sống tại các khách sạn trong khi FEMA và các cơ quan đối tác của tiểu bang và địa phương làm việc để nhận đạng các giải pháp nhà ở dài lâu. Tất cả những người nộp đơn vào TSA hiện thời đang trú ngụ tại các khách sạn sẽ được đánh giá nếu họ vẫn tiếp tục hội đủ điều kiện

FEMA tiếp tục phối hợp làm việc với các cơ quan đối tác tiểu bang, địa phương và tổ chức thiện nguyện để trợ giúp những người nộp đơn bằng cách tiếp cận và làm việc toàn diện với hồ sơ để nhận dạng và chuyển tiếp họ đến nơi cư ngụ tạm thời hoặc dài hạn thích hợp hơn.

Để có thêm thông tin về việc khôi phục thiên tai tại New York, hãy đến thăm trang web www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandywww.fema.gov/blog.

 

Last Updated: 
07/10/2013 - 16:00
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top