Federal Emergency Management Agency

Các nạn nhân bão chỉ còn vài ngày để viếng thăm 4 Trung tâm Phục hồi Thiên tai tại TP NY

Main Content
Release date: 
04/26/2013
Release Number: 
214

NEW YORK – Các nạn nhân Bão Sandy có tới ngày 30 tháng 4 để viếng thăm bốn Trung tâm Phục hồi Thiên tai tại Thành phố New York. 

Các chuyên gia từ Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp và  Cơ Quan Quản Trị Tiểu Doanh Nghiệp Hoa Kỳ sẽ có mặt để:

  • Hướng dẫn về quá trình phục hồi
  • Cho biết tình trạng của các đơn xin đang được FEMA đang xét duyệt
  • Giải thích rõ ràng về bất cứ thư từ nào đã nhận
  • Giới thiệu đến các cơ quan có thể trợ giúp thêm
  • Thông tin về chương trình vay sau thiên tai của SBA

Dưới đây là danh sách thuộc các Trung tâm Phục hồi vẫn mở cửa đến ngày Thứ ba, 30 tháng 4:

QUẬN

ĐỊA CHỈ

GIỜ MỞ CỬA:

Thứ hai đến Thứ sáu

GIỜ MỞ CỬA: Thứ Bảy,

Quận Kings

Bãi đậu xe của MCU

1904 Surf Ave.

Brooklyn, NY 11224

9 giờ sáng đến 6 giờ chiều

9 giờ sáng đến 3 giờ chiều

Quận Queens

Fort Tilden Park

415 State Rd.

Breezy Point, NY 11697

9 giờ sáng đến 6 giờ chiều

9 giờ sáng đến 3 giờ chiều

Quận Queens

Arverne by the Sea

68-20 Rockaway Beach Blvd.

Arverne, NY 11692

9 giờ sáng đến 6 giờ chiều

9 giờ sáng đến 3 giờ chiều

Quận Richmond

Kia in Staten Island

1976 Hylan Blvd.

Staten Island, NY 10306

9 giờ sáng đến 6 giờ chiều

9 giờ sáng đến 3 giờ chiều

Các nạn nhân bão chỉ còn vài ngày để viếng thăm 4 Trung tâm Phục hồi Thiên tai tại TP NY

Trang 2

Các nạn nhân có thể kiểm tra tình trạng ghi danh của mình bằng cách gọi đường dây trợ giúp của FEMA ở số 800-621-3362 (có dịch vụ 711 Chuyển tiếp hoặc Tiếp âm) hoặc TTY 800-462-7585.  Đường dây trợ giúp làm việc từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm theo múi giờ miền đông (EDT), bảy ngày mỗi tuần. Các nguyên đơn cũng có thể ghé vào trang mạng DisasterAssistance.gov hoặc truy cập m.fema.gov qua điện thoại đa năng hoặc máy tính bảng để biết thêm chi tiết.

Để được giúp đỡ với các đơn xin vay từ SBA, xin gọi Trung tâm Phục vụ Khách hàng của SBA ở số 800-659-2955 (TTY 800-877-8339) hoặc gởi email đến DisasterCustomerService@sba.gov

Để biết thêm chi tiết về quá trình phục hồi thiên tai của New York, xin vào thăm các trang mạng www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy, www.fema.gov/blog.

###

Sứ mệnh của FEMA là hỗ trợ các công dân và những người ứng cứu đầu tiên để bảo đảm rằng với tư cách là một quốc gia chúng ta cùng xây dựng, gìn giữ và cải thiện khả năng chuẩn bị, bảo vệ, đối phó, phục hồi và giảm thiểu tất cả mối nguy hiểm.

Chương trình trợ giúp phục hồi thiên tai được cung cấp cho mọi công dân không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, xuất xứ quốc tịch, giới tính, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, trình độ Anh ngữ hay tình trạng kinh tế. Nếu quý vị hoặc người nào mà quý vị biết đã bị kỳ thị, quý vị có thể gọi cho FEMA theo số miễn phí 800-621-FEMA (3362).  Để dùng dịch vụ TTY xin gọi số 800-462-7585.

Chương tŕnh trợ giúp tạm trú của FEMA và các khoản trợ cấp trang trải cho những chi phí giao thông công cộng, chi phí  y tế và nha khoa cùng các chi phí tang lễ và mai táng không bắt buộc người tiếp nhận phải nộp đơn xin vay tiền SBA. Tuy nhiên, các đương đơn nhận được các đơn xin vay SBA phải nộp các mẫu đơn lại cho các viên chức SBA phụ trách hồ sơ vay để họ xét có hội đủ tiêu chuẩn nhận trợ cấp giúp trang trải tài sản cá nhân, thay mới hoặc sửa chữa xe cộ, và những chi phí dọn nhà và lưu trữ đồ đạc.

Last Updated: 
04/29/2013 - 09:59
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top