Federal Emergency Management Agency

Sau 6 tháng, các cộng đồng của N.Y đang tiến triển trong công việc phục hồi sau cơn bão Sandy

Main Content
Release date: 
04/25/2013
Release Number: 
213

NEW YORK – Trong sáu tháng sau khi Bão Sandy đổ bộ vào ngày 29 tháng Mười, năm 2012, đã có nhiều tiến triển to lớn xảy ra trong công việc phục hồi của New York.

Gần như tất cả các mảnh đất đá vụn đã đi gần hết. Nhiều nạn nhân bão đã trở về nhà và sửa chữa hoặc thay thế các tài sản cá nhân bị thiệt hại hoặc hủy hoại.  Các cơ sở thương mại đang mở cửa trở lại.

Nhiều trường học công cộng, thư viện, trung tâm cộng đồng và các tổ chức khác đã tái mở cửa, bao gồm Trung tâm Y tế Langone của Đại học New York, Bệnh viện Bellevue và Bệnh viện Đảo Coney.

Vào tháng Hai, cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) đã đưa ra dữ liệu cố vấn về nguy cơ lũ lụt để giúp người chủ nhà, chủ nhân thương mại và các cơ sở công cộng để lên kế hoạch cho các sự cố lũ lụt trong tương tai. Bệnh viện Bellevue là một trong những trụ sở đang sử dụng dữ liệu Cố vấn về Nâng cao Nền móng Chống Lũ lụt để bảo vệ bệnh viện trong cơn lũ lụt tương lai.

“New York đã có những tiến bộ to lớn trong vòng sáu tháng kể từ Bão Sandy,” ông Michael F. Byrne, viên chức phối hợp liên bang của FEMA cho các hoạt động Bão Sandy, phát biểu.  “Nhưng công việc chưa hoàn tất. Chúng tôi đang làm việc với các cơ quan đối tác của tiểu bang và địa phương để áp dụng những biện pháp giảm nhẹ thiệt hại để đảm chắc rằng New York sẽ chống cự lại các cơn bão trong tương lai được tốt hơn.”

Nguyên cả cộng đồng đều làm việc trong nỗ lực phục hồi, bao gồm các cơ quan địa phương, tiểu bang, liên bang và bộ tộc, phân khu tư nhân và các tổ chức thiện nguyện và tin giáo.

Cho đến nay, có hơn 6,6 tỉ mỹ kim tiền trợ giúp thiên tai đã được cấp cho các cá nhân và gia đình, nợ vay thiên tai với lãi suất thấp, tiền trả bồi thường bảo hiểm lũ lụt và ngân quỹ dành cho việc dời chuyển mảnh vụn đất đá, sửa chữa hoặc thay thế các cơ sở công cộng và tiền bù trả cho những chi phí trong trường hợp khẩn cấp.

FEMA đã phê chuẩn hơn 959 triệu mỹ kim dành cho các cá nhân và hộ gia đình tại New York để giúp những nạn nhân hội đủ điều kiện với việc tu sửa nhà cửa, phí tổn mướn nhà tạm thời và các tổn hại liên quan đến cơn bão mà không có bảo hiểm.

 

Sau 6 tháng, các cộng đồng của N.Y đang tiến triển trong công việc phục hồi sau cơn bão Sandy – Trang 2

Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Cỡ Nhỏ Hoa Kỳ đã chấp thuận các khoản nợ thiên tai với lãi suất thấp tổng cộng hơn 1,4 tỉ mỹ kim cho gần 22.000 người chủ nhà, người mướn nhà và cơ sở thương mại.

Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Toàn quốc đã trả ra gần 3,4 tỉ mỹ kim tiền bồi thường cho 56.766 cá nhân có hợp đồng.

Chuyển dọn mảnh vụn đất đá, một công việc cốt yếu để tái xây dựng các khu xóm, đã được hoàn tất gần 95 phần trăm. Đoàn Kỹ sư Quân đội Hoa Kỳ và các cơ quan địa phương và tiểu bang đã dọn sạch gần 5,7 triệu trong số 6 triệu thước khối mảnh vụn được ước tính.  

FEMA đã phê chuẩn hơn 848 triệu mỹ kim tiền tài trợ Trợ giúp Công cộng để hoàn trả những chi phí liên quan đến sự đáp ứng trong trường hợp khẩn cấp, dời chuyển mảnh vụn, và sửa chữa hoặc thay thế những cơ sở công cộng bị thiệt hại, và các phí tổn khác cho các chính quyền tiểu bang, bộ tộc và địa phương và các tổ chức bất vụ lợi tư nhân hội đủ điều kiện. 

Tiền tài trợ này bao gồm hơn 114 triệu mỹ kim dành cho Trung tâm Y tế Langone của Đại học New York cho các sửa chữa tạm thời, tản cư các bệnh nhân và các chi phí liên quan đến trường hợp cấp cứu khác; 5,1 triệu mỹ kim dành cho Bộ Bảo vệ Môi trường của thành phố New York để sữa chữa hoặc kiến thiết lại 16 trạm bơm nước; và 3,8 triệu mỹ kim dành cho các trường học công cộng tại Long Beach cho việc trùng tu các ngôi trường tiểu học, trường cấp hai và trường cấp ba.

Nhờ chương trình Nơi Nương tựa và Điện lực Thiết yếu Tạm thời, do chính quyền địa phương hoạt động và được tài trợ bởi FEMA, có hơn 21.000 gia đình đã có thể cư ngụ tại căn nhà bị hư hại bởi cơn bão của họ trong lúc công việc tu sửa đang diễn ra.

Do sự thiếu hụt nhà mướn, 5.933 cá nhân và gia đình đã ở tạm thời trong các phòng khách sạn dưới chương trình Trợ giúp Nơi nương tựa Chuyển tiếp.

Sáu tháng sau cơn bão, có gần 1.500 nhân viên của FEMA đang làm việc tại New York, bao gồm gần 400 cư dân địa phương được thuê mướn để giúp với các hoạt động khôi phục.

Các nạn nhân bão vẫn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ trực diện trong quá trình khôi phục tại các trung tâm hồi phục thiên tai. Cho đến nay, đã có hơn 181.000 chuyến viếng thăm đến các trung tâm này.

Trong thời gian ban đầu của thiên tai này, sự Phối hợp Khôi phục Thiên tai Liên bang bắt đầu khi có hơn mười hai cơ quan liên bang được triển khai dưới Cơ cấu Phục hồi Thiên tai Toàn quốc đến New York. Nhiệm vụ của các cơ quan là phối hợp với nhau và cộng tác với các viên chức tiểu bang và địa phương và hàng trăm các nhân vật liên quan theo một chiến lược phục hồi bao hàm với toàn bộ cộng đồng cho tiểu bang New York.

Được dự tính phát hành vào mùa hè này, Chiến lược Ủng hộ sự Khôi phục tập trung vào phương cách nào để chính phủ liên bang có thể giúp xây dựng New York lại một cách tốt hơn, vững mạnh hơn và khôn ngoan hơn. Ngoài các ý kiến góp vào từ các chuyên gia về năng lượng, nhà ở, giao thông, cơ sở hạ

 

Sau 6 tháng, các cộng đồng của N.Y đang tiến triển trong công việc phục hồi sau cơn bão Sandy – Trang 3

tầng, y tế, dịch vụ nhân sinh, kinh tế và môi trường ở mức địa phương và toàn quốc, chiến lược này phản ánh những điều thực hành đã thành công từ các thiên tai trọng đại khác.

Tài liệu này cũng sát nhập các chỉ dẫn về việc sử dụng một cách hiệu quả hàng tỉ mỹ kim trong quỹ phụ trợ cho bão Sandy mà đã được Quốc hội và Tổng Thống Obama chấp thuận vào đầu năm nay. Sự Phối hợp Khôi phục Thiên tai Liên bang tại New York vẫn sẽ tiếp diễn.

Để có thêm thông tin về việc phục hồi sau Bão Sandy tại New York, xin đến thăm trang mạng www.FEMA.gov/SandyNY.

###

Sứ mệnh của FEMA là nhằm để hỗ trợ công dân và những người đáp ứng đầu tiên để bảo đảm quốc gia chúng ta cùng làm việc để xây dụng, gìn giữ và cải thiện khả năng chuẩn bị, bảo vệ, đáp ứng, phục hồi và giảm nhẹ tất cả các mối hiểm nguy.

Trợ giúp phục hồi sau thảm họa thiên tai được cung cấp không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, dân tộc, giới tính, tuổi tác, khuyết tật, trình độ thông thạo Anh ngữ hoặc tình trạng tài chánh.  Nếu quý vị hoặc người nào mà quý vị biết đã bị kỳ thị, quý vị hãy gọi cho FEMA vào số miễn phí 800-621-FEMA (3362). Hoặc gọi số điện văn TTY ở số 800-462-7585.

Last Updated: 
04/26/2013 - 15:17
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top