Main Content

SBA gia hạn cho các nạn nhân bão Sandy tại New York

Main Content
Release date: 
02/27/2013
Release Number: 
13-330

 

ATLANTA – Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (Small Business Administration, SBA) đã nới ngày hạn cuối đến ngày 29 tháng Ba, năm 2013 cho các nạn nhân bão Sandy tại New York để gửi trả lá đơn cho thiệt hại vật chất. 

 

Ngoài ra, Trung tâm Phục hồi Thương mại của SBA (Business Recovery Center) tại địa điểm The American Legion, 209 Cross Bay Blvd., Broad Channel, NY 11693, sẽ đóng cửa vào thứ Năm, ngày 28 tháng Hai vào cuối ngày làm việc và sẽ dời địa chỉ về Community Church of the Nazarene, 1414 Central Avenue, Far Rockaway, NY 11691, bắt đầu vào ngày 1 tháng Ba.  Thời giờ hoạt động là thứ Hai – thứ Sáu, 9h sáng đến 6h chiều; thứ Bảy, 9h sáng đến 3h chiều, cho đến khi có thông báo thêm.

 

Các nạn nhân bão cũng có thể nộp đơn trực tuyến, sử dụng Đơn Vay nợ Điện tử (Electronic Loan Application, ELA) qua trang web an toàn của SBA https://disasterloan.sba.gov/ela.

 

Quý vị có thể có thêm các thông tin về địa điểm của các Trung tâm Phục hồi khác và quá trình nộp đơn xin vay nợ bằng cách gọi Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của SBA ở số 800-659-2955 (số 800-877-8339 cho những ai bị điếc hoặc có thính giác kém) hoặc gửi thơ e-mail đến disastercustomerservice@sba.gov

 

Ngày hạn cuối nộp đơn để gửi trả lá đơn về thiệt hại vật chất là ngày 29 tháng Ba, năm 2013.  Ngày hạn cuối để nộp đơn về thiệt hại tài chánh là ngày 31 tháng Bảy, năm 2013.

 

Để có thêm thông tin về Chương trình Vay nợ Thiên tai của SBA, hãy đến trang mạng của chúng tôi tại địa chỉ www.sba.gov.

Last Updated: 
03/01/2013 - 10:34
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top